eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1/2011
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Opis przypadku
Czy na pewno zespół Aspergera? – opis przypadku

Agata Orzechowska
,
Monika Talarowska
,
Antoni Florkowski
,
Krzysztof Zboralski
,
Joanna Mossakowska-Wójcik
,
Piotr Gałecki

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2011; 6, 1: 43–49
Data publikacji online: 2011/07/14
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Zespół Aspergera charakteryzuje się upośledzeniem dwustronnej komunikacji słownej i pozasłownej, niechęcią do zaakceptowania zmian, brakiem giętkości myślenia oraz bardzo szczególnymi, ograniczonymi zainteresowaniami. Część autorów uznaje zespół Aspergera za łagodniejszą formę autyzmu, nie traktując go jako odrębnej jednostki nozologicznej. U osób z zespołem Aspergera występują typowe dla autyzmu odchylenia i deficyty w kontaktach i umiejętnościach społecznych oraz powtarzające się lub uporczywe zachowania. Celem pracy jest wykazanie trudności związanych z różnicowaniem zespołu Aspergera od innych jednostek chorobowych oraz przedstawienie zastosowania baterii testów do badania funkcji językowych i komunikacyjnych prawej półkuli mózgu autorstwa Karen L. Bryan w adaptacji E. Łojek ( The Right Hemisphere Language Battery – RHLB--PL) w procesie diagnozowania pacjentów z podejrzeniem tego syndromu.

Asperger syndrome is characterized by impairment of bilateral communication, verbal and nonverbal communication, reluctance to accept change, lack of flexibility of thinking and very specific, limited interests. Some authors recognize Asperger syndrome as a lesser form of autism, treating it not as a separate entity and Statistical Manual. In people with Asperger syndrome there are features typical of autism such as deviations and deficits in contacts and social skills, and repetitive or persistent behaviour. To indicate difficulties associated with the differentiation of Asperger syndrome from other diseases, and make use of the Right Hemisphere Language Battery by Karen L. Bryan (RHLB-PL) in the diagnosis of patients suspected of having this syndrome.
słowa kluczowe:

zespół Aspergera, autyzm, fobia społeczna, funkcje językowe i społeczne

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.