eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2010
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Opis przypadku
Zaburzenia funkcji poznawczych po usunięciu oponiaka rynienki węchowej – opis przypadku

Monika Talarowska
,
Krzysztof Zboralski
,
Dominika Berent
,
Piotr Gałecki

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2010; 5, 2: 95–101
Data publikacji online: 2010/11/22
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy : Opis deficytów funkcji poznawczych u pacjenta ze zdiagnozowanym oponiakiem rynienki węchowej oraz porównanie ich z dysfunkcjami obecnymi u badanego po operacyjnym usunięciu guza. Autorzy przedstawiają również mało znane w Polsce narzędzie służące do oceny funkcji poznawczych, jakim jest montrealska skala oceny funkcji poznawczych (MoCA).
Metody : Do oceny funkcji poznawczych zastosowano: wzrokowo-motoryczny test Gestalt L. Bender, test pamięci figur geometrycznych A. Bentona, krzywą uczenia się Łurii, próbę fluencji werbalnej wg Łuckiego, test łączenia punktów Reitana, test figury złożonej Reya oraz skalę MoCA.
Wyniki : Ocena funkcjonowania poznawczego pacjenta po przebytej operacji wykazała poprawę w stosunku do stanu przed chorobą. W skali MoCA badany prawidłowo wykonał zadania sprawdzające orientację co do miejsca i czasu, sprawność koordynacji wzrokowo-ruchowej, zdolności językowe (nazywanie, powtarzanie zdań), a także część zadań oceniających koncentrację uwagi (odejmowanie seryjne, reagowanie na literę a). Chory miał jednak trudność z zaznaczeniem prawidłowej godziny na narysowanej przez siebie tarczy zegara (planowanie, pamięć operacyjna, koordynacja wzrokowo-ruchowa), prawidłowym odtworzeniem 5 usłyszanych słów i 5 usłyszanych cyfr (pamięć krótkotrwała, koncentracja uwagi, pamięć operacyjna), płynnością słowną, abstrahowaniem oraz przypominaniem odroczonym.
Wnioski : 1. Zabieg usunięcia oponiaka rynienki węchowej przyczynił się do poprawy funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, społecznego i zawodowego pacjenta. 2. Montrealska skala oceny funkcji poznawczych może być przydatna w ocenie funkcjonowania poznawczego pacjentów z lezjami w obrębie płatów czołowych.

Aim : The aim of the study is to describe and to compare the types of cognitive impairments in the examination of a patient before and after surgical treatment of anterior cranial base meningioma. The authors introduce the little-known tool of cognitive assessment named Montreal Cognitive Assessment (MoCA).
Method : In the neuropsychological examination of the patient several methods were used: The Bender Visual Motor Gestalt Test, Benton Visual Retention Test, Auditory Verbal Learning Test by Łuria, Verbal Fluency Test, Trail Making Test A & B, Rey Complex Figure Test, and Montreal Cognitive Assessment (MoCA).
Results : In the two-time neuropsychological examination an improvement in cognitive functions was observed. The patient correctly performed the tasks which estimated effectiveness of orientation in place and in time, effectiveness of visual-motor coordination, and language abilities (naming, repeating sentences), and part of the tasks which referred to the attention processes (subtraction in series, correct reaction to the letter “A”). The patient had difficulties in indicating the time “ten minutes after eleven” (planning, working memory, visual-motor coordination), and remaining tasks – words and numbers (short-term memory, working memory, focusing the attention), verbal fluency and abstract thinking.
Conclusions : 1. Surgical treatment of anterior cranial base meningioma was connected with cognitive, emotional, social and occupational improvement. 2. Montreal Cognitive Assessment is a useful tool to evaluate the cognitive functions among patients with frontal lobe lesions.
słowa kluczowe:

oponiak rynienki węchowej, płaty czołowe, MoCA

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.