eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
2/2020
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Ostre niedotlenieniowe zapalenie wątroby jako powikłanie cukrzycowej kwasicy ketonowej u chłopca ze świeżo rozpoznaną cukrzycą

Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska
1
,
Agnieszka Gorlo
1
,
Anna Noczyńska
1

1.
Department of Endocrinology and Diabetology for Children and Adolescents, Wroclaw Medical University, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (2): 108–112
Data publikacji online: 2020/06/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Niedotlenieniowe zapalenie wątroby charakteryzuje się martwicą hepatocytów, związaną z szybkim, ale przemijającym zwiększeniem poziomu aminotransferaz (AST, ALT) w surowicy u krytycznie chorych pacjentów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przypadku dziecka, u którego powikłaniem ciężkiej kwasicy ketonowej w przebiegu świeżo rozpoznanej cukrzycy typu 1 było niedotlenieniowe zapalenie wątroby.

Opis przypadku
Niespełna 3-letni chłopiec został przyjęty do szpitala z kwasicą ketonową (pH – 7,058, BE – 28,3 mmol/l, HCO3 – 6,3 mmol/l), hiperglikemią 434 mg/dl (24,1 mmol/l). Po 48 godzinach płynoterapii i insulinoterapii dożylnej, glikemia i gospodarka kwasowo-zasadowa uległy normalizacji. Wykonane 4. dnia hospitalizacji testy laboratoryjne wykazały gwałtowne zwiększenie stężeń AST (do 12955 IU/l) i ALT (do 4328 IU/l). Zaobserwowano również zwiększone stężenie GGTP (346 IU/l) i łagodne zaburzenia krzepnięcia (INR = 0,78). W kolejnych dniach obserwowano stopniowy spadek aktywności transaminaz i normalizację układu krzepnięcia.

Wnioski
Ciężka cukrzycowa kwasica ketonowa ze znacznym odwodnieniem i wstrząsem hipowolemicznym może prowadzić do niedotlenienia zapalenia wątroby, także u małych dzieci.Introduction
Hypoxic hepatitis is characterised by centrilobular liver cell necrosis associated with a rapid and transient increase in serum aminotransferase levels (ALT, AST) in critically ill patients. The aim of this paper is to present a case report of a paediatric patient with severe ketoacidosis in the course of newly diagnosed diabetes types 1 complicated by hypoxic hepatitis.

Case report
A boy, nearly three years old, was admitted to the hospital with ketoacidosis (pH – 7.058, BE – 28.3 mmol/l, HCO3 – 6.3 mmol/l) and glucose level of 434 mg/dl (24.1 mmol/l). After 48 hours of treatment with fluids and insulin infusion the serum glucose level and acidosis normalised. On the fourth day of hospitalisation, laboratory tests revealed a rapid increase in AST (to 12955 IU/l) and ALT (to 4328 IU/l) concentrations. Increased GGTP level (346 IU/l) and mild coagulation disorders (INR = 0.78) were also observed. In the following days a gradual decrease in transaminase and normalisation of the coagulation system were observed.

Conclusions
Severe diabetic ketoacidosis with significant dehydration and hypovolaemic shock may lead to hypoxic hepatitis, also in small children.

słowa kluczowe:

cukrzycowa kwasica ketonowa, niedotlenieniowe zapalenia wątroby, hepatopatia niedokrwienna, wstrząs wątrobowy

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe