en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
2/2024
vol. 30
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Pierwotna odpowiedź dzieci z SNP na leczenie jako czynnik predykcyjny długoterminowej skuteczności terapii

Jan M Kapała
1
,
Tomasz Maroszczuk
1
,
Aleksandra Sitarz
1
,
Anna Kącka
1
,
Dorota Charemska
1

  1. Department of Clinical Pediatrics, Medical Faculty, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2024; 30 (2): 61-68
Data publikacji online: 2024/05/03
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Standardem leczenia niskorosłości spowodowanej somatotropinową niedoczynnością przysadki (SNP) jest rekombinowany ludzki hormon wzrostu (rhGH). Mimo stosowania terapii, znaczna część pacjentów nie osiąga satysfakcjonujących wyników leczenia.

Cel pracy
Ocena wpływu wzrastania pacjentów w pierwszym roku leczenia rhGH na długoterminowe wyniki terapii.

Materiał i metody
165 niskorosłych dzieci (średnia wieku 10,72 ±3,33 roku; 63% chłopców), u których zdiagnozowano SNP, leczonych rhGH przez co najmniej rok (średni czas obserwacji 4,32 ±1,80 roku). Pacjentów podzielono na 2 grupy w zależności od tempa wzrastania standaryzowanego do wieku i płci (współczynnik odchylenia standardowego – SDS) w pierwszym roku leczenia: grupa z zadowalającą pierwotną odpowiedzą (GR – good responders) i z niezadowalającą pierwotną odpowiedzią (PR – poor responders). W odstępach rocznych oceniano wiek kostny, wzrost, masę ciała, stężenie insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 i dawkę rhGH.

Wyniki
W grupie GR średnie tempo wzrastania (standaryzowanego do wieku i płci) do 5 lat obserwacji wyniosło 1,19 ±0,41 SDS/rok, a w grupie PR 0,59 ±0,38 SDS/rok. Różnice były istotne statystycznie (p < 0,05).

Wnioski
Pierwotna odpowiedź na leczenie rhGH u dzieci z SNP wydaje się dobrym prognostykiem długoterminowych wyników terapii.Introduction
Short stature in growth hormone deficiency (GHD) can be treated with recombinant human growth hormone (rhGH), which is proven to be both safe and effective. However, a considerable number of patients does not achieve satisfying therapy outcomes.

Aim of the study
To evaluate the predictive effect of height increase in the first year of rhGH treatment on long-term therapy outcomes.

Material and methods
165 short-stature children (mean age 10.72 ±3.33 years; 63% males), diagnosed with GHD, treated with rhGH for at least one year (mean follow-up 4.32 ±1.80 years), divided into 2 groups according to the change in height standard deviation score (SDS) after the first year of rhGH treatment: good responders (GR) and poor responders (PR). Then, in one-year intervals, patient's chronological age, bone age, height, weight, insulin-like growth factor level, and rhGH dose were all assessed.

Results
In the GR group, mean height velocity SDS up to five years of observation was 1.19 ±0.41/year and in the PR group 0.59 ±0.38/year. The differences were statistically significant (p < 0.05).

Conclusions
The primary response to the rhGH treatment in GHD children seems to be a good predictor for long-term therapy outcomes.

słowa kluczowe:

dzieci, somatotropinowa niedoczynność przysadki, rekombinowany ludzki hormon wzrostu, odpowiedź pierwotna, retrospektywne badanie kohortowe


© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.