eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w opinii studentów licencjackich studiów pomostowych

Monika Kadłubowska
,
Ewelina Bąk
,
Agnieszka Turbiarz
,
Jolanta Kolonko

Data publikacji online: 2010/05/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Pielęgniarka z racji specyfiki zawodu, zmieniających się tendencji i rozwoju pielęgniarstwa jest zobligowana do podnoszenia swoich
kwalifikacji zawodowych. Uczestnictwo w różnych formach kształcenia ustawicznego daje jej możliwość profesjonalnego podejścia do
pacjenta oraz harmonijnego rozwoju zawodowego.

Cel pracy. Celem pracy było określenie zainteresowania pielęgniarek różnymi formami dokształcania zawodowego, a także analiza motywów
podejmowania trudu doskonalenia zawodowego oraz przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w szkoleniach i kursach podnoszących
kwalifikacje zawodowe.

Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 80 pielęgniarek - studentek studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo na Wydziale
Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W badaniu prowadzonym metodą sondażu diagnostycznego zastosowano
technikę ankietową.

Wyniki i wnioski. Analiza przeprowadzonych badań wykazała, że pielęgniarki najchętniej podejmowałyby naukę na studiach pielęgniarskich
magisterskich oraz na kursach specjalizacyjnych. Podnoszenie swoich kwalifikacji motywują wzrostem jakości opieki, satysfakcji
z pracy, możliwością awansu lub mobilnością zawodową. Głównymi przeszkodami na drodze rozwoju zawodowego są utrudnienia ze
strony przełożonych, kierownictwa placówek dotyczące niedoborów personalnych, względy finansowe, brak informacji i czasu.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (2): 124-128

Introduction. Specify of profession changes and development in nursing oblige nurses to develop professional qualifications, participation
in varied forms of continual education gives nurses and opportunity for professional development and a chance to approach patient in
a professional way.

Aim of the study. To define nurses interest in different forms of professional development, analysis of motives making nurses take a difficulty
of professional improvement and disturbance making impossible to attend trainings and courses.

Material and methods. Group of 80 nurses students of nursing bridge studies, Faculty of Health Science Technical-Humanistic Academy in
Bielsko-Biała were analyzed. Using diagnostic opinion poll questionnaire technique was applied.

Results and conclusion. Analysis shows that nurses would prefer to attend specialist courses and to do master’s degree of nursing developing
professional qualifications is motivated by better quality of care, satisfaction of work, opportunity to get a promotion or professional
mobility. The main difficulties on the way of professional development are: impediments from matron and administration of institution
mainly due to lack of staff, financial problems, not enough information or lack of time.

Nursing Topics 2010; 18 (2): 124-128
słowa kluczowe:

studenci; pielęgniarki; kształcenie

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe