eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Przegląd Dermatologiczny/Dermatology Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Zeszyty specjalne Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
6/2016
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Półpasiec uszny u dziecka w postaci zespołu Ramsaya Hunta – opis przypadku

Joanna Grabowska, Anna Ankudowicz, Grzegorz K. Ankudowicz

Przegl Dermatol 2016, 103, 469–474
Wprowadzenie. Zespół Ramsaya Hunta jest rzadką jednostką chorobową charakteryzującą się występowaniem powikłań w przebiegu półpaśca usznego. Charakterystyczne dla tego zespołu są zmiany skórne oraz uszkodzenie nerwu twarzowego i/lub przedsionkowo-ślimakowego.

Cel pracy. Przedstawienie przypadku 14-letniego dziecka z zespołem Ramsaya Hunta.

Opis przypadku. Chłopiec w wieku 14 lat został przyjęty na oddział dermatologiczny z powodu zmian pęcherzykowych w okolicy zausznej lewej. U chorego obserwowano niedomykanie szpary powiekowej oka lewego, widoczną, wyraźną asymetrię mimiki twarzy, opadanie lewego kącika ust oraz wygładzenie skóry czoła. Obraz sugerował uszkodzenie nerwu twarzowego. W skali House’a i Brackmanna oceniono uszkodzenie nerwu twarzowego jako niedowład znaczny (IV stopień). Włączono dożylnie acyklowir oraz antybiotyki i leczenie przeciwzapalne. Zastosowano także suplementację witaminą B i zalecono ćwiczenia rehabilitacyjne.

Wnioski. Występowanie zespołu Ramsaya Hunta u dzieci zdarza się bardzo rzadko. W trakcie diagnostyki i terapii konieczna jest współpraca interdyscyplinarna. Przedstawiony przypadek potwierdza skuteczność terapii skojarzonej acyklowirem i prednizonem oraz rehabilitacji.

Introduction. Ramsay Hunt syndrome is a rare disease characterized by complications of herpes zoster oticus. This syndrome is defined by characteristic skin lesions with paresis of the facial and/or vestibulocochlear nerve.

Objective. To present a case of a 14-year-old child with Ramsay Hunt syndrome.

Case report. A 14-year-old patient was admitted to the Department of Dermatology due to vesicular lesions in the left auricular region. On medical examination, insufficiency of the left eyelid, asymmetry of the facial lines, drooping of the left corner of the mouth, and smoothing of the forehead were observed. According to the House-Brackmann scale, the patient had paresis (grade IV) of the facial nerve. The patient was treated with intravenous acyclovir, antibiotics and anti-inflammatory drugs. Supplementation with vitamin B and rehabilitation procedures were also introduced.

Conclusions. Ramsay Hunt syndrome is very rare in the pediatric population. It requires interdisciplinary cooperation between doctors. The presented case confirms the validity of therapy with acyclovir and prednisone and rehabilitation.
słowa kluczowe:

półpasiec uszny, zespół Ramsaya Hunta, półpasiec u dziecka, wirus ospy wietrznej i półpaśca

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe