eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
3/2019
vol. 32
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Problemowe korzystanie z internetu przez dzieci i młodzież w  praktyce lekarza rodzinnego

Andrzej Silczuk
1

1.
Institute of Psychiatry and Neurology, Department of Substance Dependence Prevention and Treatment, Warsaw, Poland/Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Warszawa, Polska
Alcohol Drug Addict 2019; 32 (3): 197-210
Data publikacji online: 2019/12/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Stwierdzenie nadużywania internetu i nowych technologii przez młodzież prowadzi zazwyczaj do postawienia dość ogólnikowej diagnozy „uzależnienia”, a wraz z nią – do poczucia bezradności w kontekście wydania skutecznych zaleceń terapeutycznych.

Ze względu na brak jednoznacznych zaleceń dotyczących postępowania leczniczego, w pracy przedstawiono przegląd stanu wiedzy o nadmiernym zaangażowaniu w używanie internetu przez dzieci i młodzież. Szczególny nacisk położono na krytyczny przegląd dostępnej wiedzy na temat tzw. uzależnienia od internetu oraz przedstawienie użytecznych treści możliwych do zastosowania w codziennej praktyce klinicznej lekarza pediatry lub lekarza rodzinnego.

Trudności może stanowić diagnostyka różnicowa. W razie wątpliwości warto skierować młodego pacjenta do specjalisty psychiatry w celu wykluczenia podłoża innego niż „uzależnieniowe”. Warto pamiętać o społecznym (rodzinnym – systemowym) kontekście trudności – interwencja terapeutyczna jest jednym z głównych oddziaływań leczących.

Diagnosis of internet and new technology overuse by young people may, in general, contribute to a rather vague picture of “addiction”, and with it a sense of inadequacy as far as making effective therapeutic recommendations is concerned.

Due to the lack of unambiguous recommendations on treatment, this paper provides a review of the state of knowledge about excessive involvement of children and adolescents in internet activity. Particular emphasis was placed on the critical revision of the available knowledge on so-called internet addiction and presenting utilitarian content for the daily paediatrician or family doctor’s clinical practice.

The making of differential diagnosis can be difficult. In case of doubt, it is worth directing a young patient to a psychiatrist to exclude other than “addictive” grounds. It is worth taking into account the social (family – system) context of difficulties as therapeutic intervention is one of the main forms of treatment and may lead to recovery.
słowa kluczowe:

dzieci, młodzież, lekarz rodzinny, terapia rodzinna, uzależnienie od internetu

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe