eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
3/2019
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Procedury „Oncofertility” u dzieci i młodocianych

Marta Tarasiewicz
1
,
Iwo Martynowicz
1
,
Paweł Knapp
1, 2
,
Piotr Sieczyński
1

1.
Gynecology and Obstetrics Infertility Treatment Center, KRIOBANK, Bialystok, Poland
2.
University Center of Oncology of the University Clinical Hospital in Bialystok, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (3): 144-149
Data publikacji online: 2019/09/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Jeden z niezbędnych elementów związanych ze wzrostem skuteczności terapii onkologicznej wśród dzieci stanowi kwestia zabezpiecze-nia płodności u tych pacjentów w przyszłości. Oczywisty wydaje się fakt, że chemioterapeutyki i radioterapia stosowane w leczeniu nowotworów mają na celu niszczenie zmienionych chorobowo komórek i jednocześnie wpływają destrukcyjnie na zdrowe tkanki. Ne-gatywny wpływ tego typu terapii można zaobserwować w każdym narządzie pacjenta. Jednym z poważniejszych powikłań leczenia onkologicznego (radiochemioterapeutycznego) jest zaburzenie funkcji rozrodczych. Determinuje to bezpośrednio stan psychiczny pa-cjenta, jego sytuację społeczną i jakość życia po zakończeniu leczenia, w szczególności dotycząc młodocianych. Powszechnie stosowa-nymi metodami zabezpieczenia płodności w populacji dzieci płci żeńskiej są: mrożenie tkanki jajnikowej i niezapłodnionych oocytów. Wśród dzieci płci męskiej przeprowadza się mrożenie tkanek jądra i plemników pozyskanych z ejakulatu. Opisane metody postępowania zapobiegającego utracie zdolności rozrodczych wśród dzieci znajdują się na etapie eksperymentalnym. Żadna z obecnie dostępnych me-tod zabezpieczania płodności nie zapewnia 100-procentowej gwarancji powodzenia.

One of the most important elements associated with increase in oncological outcome in children is fertility preservation for future. It is obvious that chemo and radio therapy used in cancer treatment aim to destroy tumor cells, but they also impact healthy tissues. The nega-tive influence of these types of therapy can be observed in every patient’s organ. One of the most serious complication of oncological treatment is reproductive impairment. This determinates directly mental and social state of the patient as well as quality of life after the treatment, particularly in adolescent. Commonly used methods of fertility preservation in female children are: freezing ovarian tissue or unfertilized oocytes. Among male children freezing of testicular tissue or ejaculated sperm are conducted. Described methods of fertility preservation among children and adolescents are on the experimental stage and none of them provide 100% effectiveness.
słowa kluczowe:

oncofertility, leczenie, onkologia, młodociani, niepłodność

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe