eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2011
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Przezskórna endoskopowa gastrostomia u dzieci – praktyka pielęgniarska oparta na faktach

Ewa Barczykowska
,
Beata Szczukowska
,
Andrzej Kurylak

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 4: 181-186
Data publikacji online: 2011/12/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Przezskórna endoskopowa gastrostomia (percutaneous endoscopic gastrostomy – PEG) jest uznaną metodą, stosowaną z wyboru w przypadkach wymagających wdrożenia średnio- i długoterminowego żywienia enteralnego. Wskazaniem do założenia PEG u dzieci są przede wszystkim zaburzenia połykania spowodowane zaburzeniami neurologicznymi. Przezskórna endoskopowa gastrostomia polega na wprowadzeniu do żołądka zgłębnika gastrostomijnego przy użyciu gastroskopu. Jej wykonanie obarczone jest mniejszą liczbą powikłań niż w wypadku gastrostomii wymagającej laparotomii lub przewlekłego żywienia przez zgłębnik nosowo-żołądkowy. Zgodnie z rekomendacją European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) żywienie poprzez PEG należy wprowadzić jak najwcześniej, gdy nieskuteczne staje się żywienie doustne. Odżywianie chorego odbywa się na podstawie indywidualnego planu żywieniowego. W praktyce stosuje się zbilansowane diety przemysłowe lub zmiksowane diety z naturalnych produktów. Karmienie chorych przez PEG wg obowiązujących zasad oraz właściwa pielęgnacja zgodna z praktyką pielęgniarską opartą na faktach (evidence-based nursing – EBN) minimalizują ryzyko wystąpienia powikłań oraz przyczyniają się do osiągnięcia stabilizacji lub poprawy jakości życia chorych.

Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) is recognized, the method of choice in cases involving the implementation of medium-and long-term enteral nutrition. The indication for PEG in children assumptions are primarily dysphagia caused by neurological disorders. Percutaneous endoscopic gastrostomy is the medical procedure in which gastrostomy tube is passed into the stomach using gastroscopy. Realization of her is burdened small quantity of complications smaller than gastrostomy exacting laparotomy or chronic feeding by nasal-gastric tube. According to the recommendation of the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) implementation of nutrition through the PEG should be made as early as possible when it becomes ineffective oral feeding. The patient’s nutrition is based on individual nutritional plan. In practice is applied industrial balanced diet or mixed diet with natural product. Feeding patients by PEG according to the rules and appropriate care consistent with evidence-based nursing (EBN) to minimize the risk of complications and contribute to the stabilization or improvement of quality of life.
słowa kluczowe:

przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG), opieka pielęgniarska, dzieci

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.