eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2022
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Przydatność wskaźnika kostka–ramię w predykcji powikłań naczyniowych u pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu chirurgicznej rewaskularyzacji serca

Karol Piotr Froń
1

  1. Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(1): 1–6
Data publikacji online: 2022/04/22
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Rozległość i długość rany po pobraniu żyły odpiszczelowej do pomostowania aortalno-wieńcowego często implikuje infekcję rany pooperacyjnej (surgical site infection – SSI), co wydłuża proces leczenia i pobyt pacjenta w szpitalu oraz znacząco zwiększa koszty leczenia. Na SSI wpływa wiele czynników. Jednym z nich może być miażdżyca tętnic kończyn dolnych (lower extremity artery disease – LEAD) – powszechna, lecz niestety rzadko rozpoznawana i późno diagnozowana choroba. Miażdżyca tętnic kończyn dolnych jest przyczyną takich powikłań, jak chromanie przestankowe, krytyczne niedokrwienie kończyn czy amputacja kończyny. Jej występowanie, a w konsekwencji upośledzone ukrwienia kończyn dolnych ma istotny wpływ na występowanie SSI po pobraniu żyły odpiszczelowej. Skutecznym, prostym, tanim i powszechnym rozwiązaniem diagnostycznym LEAD u pacjentów zakwalifikowanych do pomostowania aortalno-wieńcowego może być zastosowanie w codziennej praktyce wskaźnika kostka–ramię.

The size and length of the wound after the saphenous vein is harvested for coronary artery bypass surgery is a common cause of abnormal wound healing (surgical site infection – SSI), extends the treatment process and the patient’s stay in the hospital, and significantly increases the cost of treatment. Many factors influence SSI. The main one is peripheral arterial disease (PAD; lower extremity artery disease). Peri­pheral arterial disease is common but unfortunately diagnosed rarely and often late. Its occurrence and consequently impaired blood supply to the lower extremities has a significant impact on the occurrence of SSI after the saphenous vein is harvested. An effective, simple, cheap, and common diagnostic solution for PAD in patients qualified for coronary artery bypass grafting may be the use of the ankle-brachial index in everyday practice.
słowa kluczowe:

miażdżyca tętnic kończyn dolnych, wskaźnik kostka–ramię, infekcje rany miejsca operowanego

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.