eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
4/2019
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Rak brodawkowaty tarczycy u trójki dzieci

Justyna Szmit-Domagalska
1
,
Anita Horodnicka-Józwa
1
,
Elżbieta Petriczko
1
,
Agnieszka Biczysko-Mokosa
1
,
Katarzyna Marcinkiewicz
1
,
Mieczysław Walczak
1

1.
Department of Pediatrics, Endocrinology, Diabetology, Metabolic Diseases and Cardiology of Deve-lopmental Age, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (4): 202-207
Data publikacji online: 2019/11/16
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Raki tarczycy (thyroid cancers – TC) są rzadką chorobą w wieku rozwojowym. Stanowią 0,5–3% wszystkich nowotworów złośliwych u dzieci. Zróżnicowany rak tarczycy (differentiated thyroid cancer – DTC) stanowi większość dziecięcych raków tarczycy. U wszyst-kich pacjentów poniżej 18. roku życia, ze stwierdzonym guzkiem tarczycy należy przeprowadzić szczegółowy proces diagnostyczny. Badaniem przesiewowym u dzieci ze zwiększonym ryzykiem DTC jest ultrasonografia szyi. Obraz ultrasonograficzny zmiany oraz obraz kliniczny mają większe znaczenie aniżeli wielkość ogniska. Należy również podkreślić, że autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, które może współwystępować z TC, coraz częściej diagnozuje się u młodych pacjentów. Ze względu na rzadkie występowanie tych nowotworów przedstawiono opis 3 przypadków raka brodawkowatego terczycy u pacjentek hospitalizowanych w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM w Szczecinie.Introduction
Thyroid cancers (TC) are rare diseases in the pediatric population and represents 0.5-3% of all malignant tumors in children. Differenti-ated thyroid cancer (DTC) is a major TC in children. Every patient under 18 years of age diagnosed with a thyroid nodule should under-go a detailed medical examination. The screening test for children with an increased risk for DTC is ultrasound examination of the neck. Both ultrasound and clinical images of a tissue lesion are more important than its size. It should also be emphasized that autoimmune thyroiditis (AIT), a comorbid condition for TC, is increasingly often diagnosed in young patients. Because of the rare incidence of this kind of cancer, we present 3 case studies of patients with papillary thyroid carcinoma, hospitalized in the Department of Pediatrics, En-docrinology, Diabetology, Metabolic Diseases and Cardiology of Developmental Age at Pomeranian Medical University (PMU) in Szczecin.

słowa kluczowe:

rak tarczycy, rak brodawkowaty tarczycy, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe