en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1/2023
vol. 29
 
Poleć ten artykuł:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Rola nowych adipokin, waspiny i omentyny w przewlekłych chorobach zapalnych

Joanna Radzik-Zając
1
,
Krzysztof Wytrychowski
1
,
Andrzej Wiśniewski
2
,
Wojciech Barg
1

1.
Department of Internal Medicine, Pneumology and Allergology, Wroclaw Medical University, Poland
2.
Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy Polish Academy of Sciences, Polish Academy of Sciences, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2023; 29 (1): 48-52
Data publikacji online: 2022/12/12
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Otyłość jest chorobą o rozmiarach epidemii w wielu krajach na całym świecie. Biała tkanka tłuszczowa jest aktywnym narządem wydzielania wewnętrznego, dlatego jej nadmiar prowadzi do przewlekłego i ogólnoustrojowego stanu zapalnego. Zapalenie to jest powodowane i utrzymywane zwłaszcza przez adipokiny wydzielane przez komórki tkanki tłuszczowej, głównie adipocyty i makrofagi.

Stosunkowo nowo odkryte adipokiny to waspina i omentyna. Ich stężenie we krwi, tkankach lub wydzielinie oskrzelowej zmienia się w zależności od ilości tkanki tłuszczowej oraz innych czynników towarzyszących, w tym chorób współistniejących. Celem artykułu jest wykazanie przydatności omentyny i waspiny jako biomarkerów chorób zapalnych.

Wykorzystywano bazę Medline/PubMed w celu wyszukiwania informacji na temat otyłości, zapalenia, omentyny, waspiny i tkanki tłuszczowej. Przedstawiono dane z wybranych opracowań naukowych zarówno prac oryginalnych, jak i prac przeglądowych.

Wykazano, że waspina poprawia wrażliwość na insulinę głównie w białej tkance tłuszczowej. Omentyna działa przeciwzapalnie i podobnie jak waspina uwrażliwia tkanki na insulinę. Stężenie w surowicy i ekspresja tkankowa obu adipokin są różne w różnych chorobach zapalnych.

Niniejsza praca ma na celu nakreślenie biologicznych funkcji waspiny i omentyny w organizmie oraz wskazanie na możliwe wykorzystanie tych adipokin jako markerów chorób w przyszłości.

Obesity is a disease of epidemic proportions in many countries around the world. White adipose tissue is an active endocrine organ; therefore, its excess results in chronic and systemic inflammation. This inflammation is caused and maintained mostly by adipokines secreted by adipose tissue cells, mainly adipocytes and macrophages.

The relatively newly discovered adipokines comprise vaspin and omentin. Their concentration in the blood, tissues, or bronchial secretion varies depending on the amount of adipose tissue and other accompanying factors, including comorbidities. The aim of this article is to demonstrate the usefulness of omentin and vaspin as biomarkers in inflammatory diseases.

The Medline/PubMed database was used to search for information on obesity, inflammation, omentin, vaspin, and adipose tissue. Data from selected scientific studies, both original and review papers, are presented.

Vaspin has been found to improve insulin sensitivity mainly in white adipose tissue. Omentin has an anti-inflammatory effect and, like vaspin, sensitizes tissues to insulin. The serum concentration and tissue expression of both adipokines are different in different inflammatory diseases.

This review aims to present the biological functions of vaspin and omentin in the body and to indicate the possible use of these adipokines as disease markers in the future.
słowa kluczowe:

otyłość, tkanka tłuszczowa, zapalenie, omentyna, waspina


facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.