eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
1/2017
vol. 30
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Spożywanie alkoholu wśród lekarzy stażystów w Polsce

Barbara Purandare
1
,
Piotr Eder
2
,
Agnieszka Lewicka-Rabska
1
,
Mariola Pawlaczyk
1

1.
Department of Geriatric Medicine and Gerontology, Poznan University of Medical Sciences, Poland
2.
Gastroenterology, Human Nutrition and Internal Diseases Department, Poznan University of Medical Sciences, Poland
Alcohol Drug Addict 2017; 30 (1): 1-12
Data publikacji online: 2017/06/13
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Nadmierne spożywanie alkoholu jest problemem często pojawiającym się wśród studentów medycyny i absolwentów studiów medycznych już na początku praktyki zawodowej. Celem niniejszego badania była ocena problemu picia alkoholu przez polskich lekarzy stażystów.

Materiał i metody: Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Dane zebrano za pomocą anonimowej ankiety od 245 lekarzy stażystów (96% zwrotów ankiet). Pytania dotyczyły struktury spożycia alkoholu i obciążeń związanych z pracą zawodową. Cztery pytania zostały zaczerpnięte z testu przesiewowego CAGE (Cut down, Annoyed, Guilty, Eye-opener).

Wyniki: Wśród badanych 14 osób było absty¬ nen¬ tami. Kobiety spożywały mniej alkoholu dziennie (p < 0,0001). Upicie prowadzące do stanu utraty świadomości w ciągu ostatniego miesiąca deklarowało 15,6% badanych, częściej młodych i mniej obciążonych obowiązkami zawodowymi. Spożywanie większej ilości alkoholu na stażu niż w czasie studiów podało 31% mężczyzn i 18% kobiet. Wyniki testu CAGE wskazują na wysokie prawdopodobieństwo występowania problemów alkoholowych u 13% badanych.

Omówienie: Prawie 95% badanych deklarowało, że spożywa alkohol. Spożycie alkoholu wzrosło w trakcie stażu głównie u mężczyzn. Wyniki testu CAGE wskazują, że ryzyko rozwoju poważnych problemów związanych z alkoholem jest wśród polskich stażystów mniejsze niż u lekarzy stażystów z Niemiec. Wpływ na nadużywanie alkoholu mają płeć i młodszy wiek. Długi czas pracy i obciążenie życiem prywatnym wpływały na zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu.

Wnioski: Badanie potwierdziło ryzyko nadmiernej konsumpcji alkoholu przez polskich lekarzy stażystów oraz potrzebę opracowania programów oferujących im wsparcie psychologiczne i pomoc w pierwszych miesiącach pracy zawodowej.

Introduction: Overconsumption of alcohol is a prob¬ lem that frequently appears among medical students and medical graduates doing their internships. The aim of this study was to assess the problem of alcohol drinking among Polish medical interns.

Material and methods: The data were collected using a cross-sectional design from 245 medical interns (96% response rate) who answered an anonymous questionnaire contains on patterns of alcohol consumption, work-related difficulties and stressors. Four questions were taken from the CAGE test (Cut down, Annoyed, Guilty, Eye-opener).

Results: Fourteen surveyed subjects were abstainers. Women consumed fewer alcoholic drinks per day than men (p < 0.0001). An alcohol-related blackout in the past month was reported by 15.6% of the res¬ pondents, its frequency being higher among younger subjects, less burdened by medical duties than the older ones. Thirty one percent of men and 18% of women reported drinking more during the internship period than during the medical studies. The CAGE results indicated a high probability of alcohol-related problems in up to 13% of subjects.

Discussion: The consumption of alcohol was self-reported by almost 95% participants, and increased during the internship, mostly in men. The CAGE results suggest that Polish medical interns experience less severe alcohol-related problems than their German colleagues. Gender and a younger age were associated with overconsumption whereas long working hours and the burdens of private life reduce the amount of alcohol consumed.

Conclusions: The study confirmed a risk of excessive consumption of alcohol among Polish medical interns and the need for programmes offering psychological support and helping them in the first months of their professional career.
słowa kluczowe:

uzależnienie, alkohol, lekarze

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe