eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
2/2019
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Stan hiperglikemiczno-hipermolalny jako pierwsza manifestacja cukrzycy typu 2 u dziecka

Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska
,
Joanna Chrzanowska
,
Anna Noczyńska

Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (2): 85-89
Data publikacji online: 2019/06/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Stan hiperglikemiczno-hiperosmolarny (HHS) może wystąpić u młodocianych pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2 oraz u niemowląt z hiperglikemią. Charakteryzuje się wyjątkowo dużymi stężeniami glukozy, które poprzez zwiększenie diurezy osmotycznej nasilają odwodnienie. Kryteria HHS obejmują: stężenie glukozy w osoczu > 600 mg/dl, pH krwi żylnej > 7,25, stężenie wodorowęglanu sodu > 15 mmol/l, brak ketonurii lub niewielką ketonurię, osmolalność w osoczu > 320 mOsm/kgH2O, zaburzenia świadomości (agresja, utrata przytomności, drgawki). W pracy opisano przypadek 13-letniej pacjentki z ciężką otyłością (m.c. > 120 kg, BMI > 40 kg/m2), u której rozwinął się HHS (glikemia 647 mg/dl, pH 7,18, pCO2 96,5 mm Hg, BE – 5,0 mmol/l, HCO3 35,2 mmol/l, Na 167 mmol/l, osmolarność osocza 370 mOsm/kg) w przebiegu zapalenia płuc i nowo zdiagnozowanej cukrzycy typu 2 (HbA1c 15,5%, peptyd C 2,63 ng/ml). W czasie leczenia wycofano się z insulinoterapii z powodu hipoglikemii, natomiast metforminę podawano początkowo w dawce 2 g/dobę, z dalszą redukcją do 500 mg/dobę, podjęto rehabilitację ruchową oraz utrzymywano dietę z ograniczeniem podaży kalorii. Zmniejszenie masy ciała podczas 6-miesięcznej obserwacji wynosiło około 37 kg. Z powodu zaburzeń oddychania występujących w nocy dziewczynka nadal potrzebuje wsparcia oddechowego (CPAP).

Hyperglycaemic hyperosmolar state (HHS) may occur in young patients with type 1 and type 2 diabetes and in infants with hyperglycaemia. Hyperglycaemic hyperosmolar state is characterised by extremely high glucose concentration, which, by increasing osmotic diuresis, intensifies dehydration. Hyperglycaemic hyperosmolar state criteria include the following: plasma glucose > 600 mg/dl, venous pH > 7.25, sodium bicarbonate > 15 mmol/l, slight ketonuria, plasma osmolality > 320 mOsm/kg, and impairment of consciousness (aggression, unconsciousness, convulsions). We describe the case of a 13-year-old patient with severe obesity (at presentation body mass > 120 kg, BMI > 40 kg/m2), who developed HHS (glycaemia 647 mg/dl, pH 7.18, pCO2 96.5 mmHg, BE – 5.0 mmol/l, HCO3 35.2 mmol/l; Na 167 mmol/l, plasma osmolarity 370 mOsm/kg) in the course of pneumonia and newly diagnosed type 2 diabetes (HbA1c 15.5%, C-peptide 2.63 ng/ml). In the follow-up, due to the hypoglycaemia, insulin was discontinued, metformin was administered at a dose of 2 g/day, with a further reduction to 500 mg/day, together with physical rehabilitation and a low-calorie diet. Weight reduction during 6 months of observation was approximately 37 kg. Due to breathing disorders occurring at night, the girl still needs breathing assistance (CPAP).
słowa kluczowe:

stan hiperglikemiczno-hipermolalny, cukrzyca typu 2, otyłość

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe