en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1/2023
vol. 29
 
Poleć ten artykuł:
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Wrodzona niedoczynność tarczycy z powodu ektopii nie wykryta w badaniach przesiewowych noworodków – opis przypadku

Anna Stępniewska
1
,
Małgorzata Wójcik
1
,
Jerzy B. Starzyk
1

1.
Department of Paediatric and Adolescent Endocrinology, Chair of Paediatrics, Paediatric Institute, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2023; 29 (1): 53-56
Data publikacji online: 2023/04/06
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Badania przesiewowe noworodków w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy (CH) charakteryzują się dużą skutecznością w zapobieganiu groźnym zaburzeniom neurorozwojowym dzieci dotkniętych tą chorobą. W pracy przedstawiono przypadek dziewczynki z wrodzoną niedoczynnością tarczycy w przebiegu ektopii gruczołu, u której na podstawie wyniku badania przesiewowego (dwukrotnie powtórzone oznaczenie TSH w suchej kropli krwi) wykluczono CH. Wyniki badań wykonanych w wieku 3 miesięcy pozwoliły na rozpoznanie subklinicznej niedoczynności tarczycy (TSH 26,3 µIU/ml; N: < 10 µIU/ml, przy FT4 14,7 pmol/l; N: 10–25 pmol/l i fT3 6,9 pmol/l; N: 3–8 pmol/l). Badaniami ultransonografii i scyntygrafii stwierdzono ektopowo zlokalizowaną tkankę tarczycy w okolicy podjęzykowej. Podsumowanie: w przypadku wątpliwych wyników badania przesiewowego noworodka lub podejrzenia wrodzonej niedoczynności tarczycy diagnozę należy uzupełnić o badanie ultrasonograficzne szyi noworodka, a następnie scyntygrafię, jeśli to konieczne.

Newborn screening for congenital hypothyroidism (CH) has been highly effective in preventing devastating neurodevelopmental and physical sequelae in affected infants. We report a case of an ectopic thyroid gland located in the submandibular area detected at the age of 3 months, which was missed by congenital hypothyroidism screening test based on twice-repeated TSH measurement in dried blood spots. The diagnosis of subclinical hypothyroidism was confirmed on the basis of blood test performed in the endocrine clinic: TSH 26.3 µIU/ml (N: < 10 µIU/ml), with FT4 14.7 pmol/l (N: 10–25 pmol/l) and fT3 6.9 pmol/l (N: 3–8 pmol/l). Ultrasonography and scintigraphy revealed ectopically located thyroid tissue in the sublingual area. In the case of doubtful results of a neonatal screening test or in any case of suspected congenital hypothyroidism, the diagnosis should be supplemented with ultrasound examination of the neonate’s neck and followed by scintigraphy if necessary.
słowa kluczowe:

ultrasonografia tarczycy, hormon, tarczyca, scyntygrafia


facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.