eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1-2/2023
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Współwystępowanie zaburzenia z napadami objadania się i zaburzenia osobowości typu borderline u pacjentki po operacji bariatrycznej – opis przypadku

Anna Rajtar
1
,
Michał Wysocki
2
,
Barbara Bętkowska-Korpała
1
,
Andrzej Budzyński
2

1.
Zakład Psychologii Lekarskiej, Katedra Psychiatrii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2.
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 1–2: 27–35
Data publikacji online: 2023/07/03
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Zaburzenia psychiczne są powszechne w grupie kandydatów do operacji bariatrycznej, a ich złożony i heterogeniczny charakter uzasadnia przeprowadzenie konsultacji psychologicznej we wstępnym okresie kwalifikacji do chirurgicznego leczenia otyłości. Nieleczone zaburzenia psychiczne mogą być jednym z ważnych czynników wyjaśniających ponowny wzrost masy ciała u pacjentów poddanych operacji bariatrycznej. W celu optymalizacji chirurgicznego leczenia otyłości istotne wydaje się wdrożenie odpowiedniej kwalifikacji psychologicznej w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym. Szczególnie ważne jest wyodrębnienie takich kandydatów, którzy wymagają rozszerzonego postępowania terapeutycznego, w tym leczenia farmakologicznego i/lub psychoterapeutycznego, przed przystąpieniem do zabiegu. Celem pracy było omówienie przypadku pacjentki z zaburzeniem odżywiania i współwystępującym zaburzeniem osobowości, u której nastąpił nawrót masy ciała po chirurgicznym leczeniu otyłości.

Mental disorders are common in the group of candidates for bariatric surgery, and their complex and heterogeneous nature justifies conducting a psychological consultation in the initial period of selection for surgical treatment of obesity. Untreated mental disorders may be one of the important factors explaining weight regain in patients undergoing bariatric surgery. In order to optimize the surgical treatment of obesity, it seems important to implement an appropriate psychological evaluation in diagnostic and therapeutic procedures. It is particularly important to identify such candidates who require extended therapeutic procedures, including pharmacological and/or psychotherapeutic treatment before starting the procedure. The aim of the study was to discuss the case of a patient with an eating disorder and co-occurring personality disorder, who relapsed after surgical treatment of obesity.
słowa kluczowe:

otyłość, zaburzenie osobowości borderline, bariatria, napadowe zaburzenia odżywiania

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.