eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
3/2019
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Występowanie pozatarczycowych wad wrodzonych u dzieci z wrodzoną niedoczynnością tarczycy – obserwacje pojedynczego ośrodka pediatrycznego w Europie Centralnej z przeglądem piśmiennictwa

Anna Wędrychowicz
1
,
Aleksandra Furtak
1
,
Anna Prośniak
2
,
Magdalena Żuberek
2
,
Maria Szczerkowska
2
,
Peter Pacut
2
,
Dorota Lemańska
3, 4
,
Aleksandra Słuszniak
4
,
Jerzy B. Starzyk
1

1.
Institute of Paediatrics, Department of Children and Youth Endocrinology, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
2.
Scientific Students’ Group at Department of Children and Youth Endocrinology, Jagiellonian Universi-ty Medical College, Krakow, Poland
3.
Department of Dietetics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Poland
4.
Laboratory of Screening and Inborn Errors of Metabolism, University Children’s Hospital, Krakow, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (3): 114-121
Data publikacji online: 2019/09/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Pacjenci z wrodzoną niedoczynnością tarczycy (congenital hypothyroidism – CH) mają większe niż w populacji ogólnej ryzyko wystą-pienia innych pozatarczycowych, wrodzonych nieprawidłowości. Nieprawidłowości te dotyczą głównie narządów i układów, w których prawidłowy rozwój i funkcjonowanie zaangażowane są geny odpowiedzialne również za prawidłowy przebieg organogenezy i syntezy hormonów gruczołu tarczowego.

Cel pracy
Ocena częstości występowania innych wad towarzyszących CH, z uwzględnieniem możliwych przyczyn tej zależności i roli badań ge-netycznych.

Materiał i metody
Do badania zostały włączone 54 noworodki objęte badaniem przesiewowym w kierunku CH w latach 2010–2017 w województwie małopolskim. Przeprowadzono dokładną retrospektywną analizę dokumentacji medycznej tych pacjentów.

Wyniki
W grupie badanej u 20 z 54 pacjentów (37%) stwierdzono obecność współtowarzyszących CH, wrodzonych nieprawidłowości innych narządów. U 10 (18,5%) potwierdzono obecność wady serca, u 5 (9,25%) stwierdzono nieprawidłowe objawy ze strony układu odde-chowego, u 7 (12,96%) stwierdzono nieprawidłowe objawy ze strony układu pokarmowego, u 5 (9,25%) rozpoznano nieprawidłowo-ści ze strony układu moczowo-płciowego, u 3 (5,55%) stwierdzono nieprawidłowości ze strony układu nerwowego, u 6 (11,1%) roz-poznano nieprawidłowości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego.

Wnioski
Analiza uzyskanych danych i aktualnego piśmiennictwa wskazują, że największą rolę w powstawaniu pozatarczycowych nieprawidło-wości u pacjentów z CH mogą mieć czynniki genetyczne. Zasadna wydaje się identyfikacja mutacji, która doprowadziła do CH. Znając mutacje mogące odpowiadać za wady współtowarzyszące CH, można by objąć pacjentów z CH odpowiednimi badaniami skriningo-wymi, mającymi na celu ich wczesne zdiagnozowanie, a w efekcie – odpowiednie, natychmiastowe leczenie.Introduction
Patients with congenital hypothyroidism (CH) can have an increased risk of occurrence of extrathyroidal defects compared to the general population, which could influence their development. The abnormalities occur mainly in organ systems whose development and function is dependent on genes that are also responsible for proper organogenesis of the thyroid gland and thyroid hormone synthesis.

Aim of the study
The aim of the study was to evaluate the frequency of extrathyroidal defects in CH patients, taking into consideration the cause of this co-occurrence and the role of genetic tests.

Material and methods
The study included 54 newborns with positive screening test for CH based on elevated TSH level, in the years 2010–2017, from South-Eastern Poland. The data was retrieved retrospectively from patients’ medical records.

Results
Twenty of 54 newborns with CH (37%) had congenital defects of other organs. In 10 (18.5%) cardiac defects were found, in 5 (9.25%) abnormal symptoms of the respiratory system, 7 (12.96%) had abnormalities of the gastrointestinal system, five (9.25%) had genitouri-nary abnormalities, 3 (5.55%) had abnormalities of the nervous system, and 6 (11.1%) had musculoskeletal abnormalities.

Conclusions
The analysis of our data and current literature suggests that genetic factors play the most important role in the development of extrathy-roidal abnormalities in newborns with CH. Identifying the mutation causing CH, the potential defects that can accompany newborns with CH, screening could be offered for these patients in order to obtain an earlier diagnosis and implement early and appropriate treat-ment.

słowa kluczowe:

wrodzona niedoczynność tarczycy, wady wrodzone, mutacje

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe