eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
4/2018
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Zapomniani rodzice (dorosłych) dzieci uzależnionych od alkoholu

Renata Szczepanik
1
,
Katarzyna Okólska
1

1.
University of Lodz, Faculty of Educational Sciences, Poland
Alcohol Drug Addict 2018; 31 (4): 273-300
Data publikacji online: 2019/03/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Rozważania zawarte w artykule są efektem analizy współczesnego piśmiennictwa naukowego poświęconego zagadnieniom rodziny z uzależnieniem od alkoholu. Ustalono, że problem alkoholizmu w rodzinie jest zwykle analizowany z dwóch perspektyw: doświadczeń dzieci i małżonków/partnerów życiowych. Rzadko (niemal wcale) uczestnikami badań są dorosłe rodzeństwo, dalsi krewni, przyjaciele rodziny, w końcu zaś – rodzice. Nawet jeśli ojcowie i matki stanowią znaczącą część badanych członków rodziny, to wnioski z badań odnoszone są do ogółu populacji krewnych osób uzależnionych od alkoholu. Nie ma odrębnych badań, które dostarczałyby odpowiedzi na pytanie o to, co się dzieje między rodzicami i ich uzależnionymi od alkoholu dorosłymi dziećmi. Otwarte pozostaje pytanie o ich dominujące problemy i potrzeby, ale również o rolę, jaką odgrywają w procesie zdrowienia swojego dziecka i jego rodziny.

The article considerations result from an analysis of current scientific literature devoted to the issues of families with alcohol dependence. It was established that the problem of alcoholism in the family is usually analysed from two perspectives: the experiences of children and spouses or life partners. The research participants are rarely (if at all) adult siblings, distant relatives, family friends and last but not least the parents. Even if fathers and mothers form a significant part of the surveyed family members, the conclusions from the research are related to the general population of relatives of alcohol dependent persons. There are no separate studies that explain what is happening between parents and their alcohol dependent adult children. The question remains unanswered regarding their prevailing problems and needs, and also about the importance of parents in the adult child’s process of recovery and that of his family.
słowa kluczowe:

rodzina, relacje rodzica z dorosłym dzieckiem, zachowania problemowe dorosłych dzieci, uzależnienie, rodzice osób uzależnionych

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.