en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
2/2024
vol. 30
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Znaczenie diety u dzieci i młodzieży z chorobą otyłościową oraz astmą

Monika Soczewka
1, 2
,
Andrzej Kędzia
1
,
Bogda Skowrońska
1
,
Elżbieta Niechciał
1

  1. Department of Paediatric Diabetes, Auxology, and Obesity, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
  2. Doctoral School, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2024; 30 (2): 91-96
Data publikacji online: 2024/07/07
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Zarówno choroba otyłościowa, jak i astma są coraz częściej diagnozowane w populacji dziecięcej. Choroba otyłościowa wiąże się z większą zachorowalnością na astmę, a także zwiększa ryzyko ciężkości przebiegu choroby. Związek między tymi dwoma zaburzeniami nie został jeszcze w pełni wyjaśniony, jednak zaproponowano kilka przypuszczalnych czynników związanych z mechanicznymi i zapalnymi aspektami choroby otyłościowej. Dieta jest ważnym regulowanym elementem w leczeniu choroby otyłościowej i astmy. Niezdrowa dieta oparta na przetworzonej żywności może sprzyjać przewlekłym stanom zapalnym w obu schorzeniach, dlatego odpowiednie odżywianie powinno być integralną częścią terapii dzieci. W niniejszej pracy omówiono modele żywieniowe, które mają pozytywny wpływ na zdrowie pacjentów.

Both obesity and asthma are increasingly being diagnosed in the childhood population. Obesity is linked to a greater asthma morbidity, and it increases the risk of severity of the disease course. The association between these 2 disorders has not yet been fully elucidated; however, several putative factors have been proposed related to mechanical and inflammatory aspects of obesity. Diet is an important adjustable element in obesity and asthma management. An unhealthy diet based on processed food is likely to promote chronic inflammation in both conditions; hence, appropriate nutrition should be an integral part of the children's therapy. This review discusses dietary models that have a positive impact on patient health.
słowa kluczowe:

dzieci, dieta, żywienie, astma, otyłość dziecięca


© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.