Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Autoimmunizacja i autozapalenie w pęcherzycy, pemfigoidzie pęcherzowym i opryszczkowatym zapaleniu skóry: porównanie patogenezy skórnej

Źródło: Justyna Gornowicz-Porowska, Marian Dmochowski, Paweł Pietkiewicz, Monika Bowszyc-Dmochowska Pracownia Autoimmunizacyjnych Dermatoz Pęcherzowych, Pracownia Histopatologii i Immunopatologii Skóry, Katedra i Klinika Dermatologii, UM w Poznaniu
Autor: Marzena Jaskot |Data: 02.09.2014
 
 
Pęcherzyca, pemfigoid pęcherzowy (BP) i opryszczkowate zapalenie skóry (DH) to autoimmunizacyjne dermatozy pęcherzowe o zróżnicowanym patomechanizmie, w którym istotną rolę może odgrywać autoimmunizacja i autozapalenie.
Autoimmunizacja jest powiązana ze stymulacją limfocytów Th1/Th2 odpowiedzialnych za produkcję patogennych przeciwciał, podczas gdy autozapalenie może być związane z wydzielaniem enzymów uwalnianych przez neutrofile (np. elastaza neutrofilów, NE) (1). Interleukina 6 (IL-6) może przyczyniać się do tego procesu.
Własne badania porównawcze ukazały, że fluorescencyjna intensywność tkankowo związanych IgG4 jest znacząco wyższa niż intensywność IgG/IgG1 zarówno w pęcherzycy i BP (2). Ponadto odkryto, że średnia intensywność skórnej ekspresji NE w pęcherzycy i BP jest statystycznie istotnie niższa niż w DH (3). Ujawniono także brak korelacji pomiędzy specyficznymi autoprzeciwciałami w pęcherzycy (anty-DSG1, anty-DSG3 IgG), BP (anty-BP180, anty-BP230 IgG) a skórną ekspresją NE (3). Badania własne nad DH wykazały istotnie większą średnią ekspresję skórną NE niż IL-6 oraz brak korelacji pomiędzy autoprzeciwciałami IgA (anty-eTG, anty-tTG, anty-npG) a NE, jak również skórną ekspresją IL-6 (3-5).
Badania własne porównawcze patologii skórnej pęcherzycy/BP/DH ujawniły znacząco wyższe uczynnienie neutrofilów, badane uwalnianiem NE, w DH, co może sugerować autozapalenie jako główny proces patologiczny DH przy niewielkim udziale zjawisk autoimmunizacyjnych. W przeciwieństwie, ukazanie przewagi IgG4 może wskazywać, że autoimmunizacja jest główną siłą napędową pęcherzycy z miernym udziałem autozapalenia. Przypuszczalnie, etiopatogeneza BP może mieć charakter pośredni pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, a autozapalenie i autoimmunizacja uczestniczą w niej w równym stopniu.

1. Doria A, Zen M, Bettio S, Gatto M, Bassi N, Nalotto L, Ghirardello A, Iaccarino L, Punzi L. Autoinflammation and autoimmunity: bridging the divide. Autoimmun Rev. 2012 Nov;12(1):22-30.
2. Gornowicz-Porowska J, Pietkiewicz P, Bowszyc-Dmochowska M, Dmochowski M. Immunoglobulin G4 is prevailing over immunoglobulin G1 in autoimmunity of pemphigus and bullous pemphigoid: analysis of tissue-bound antibodies in active diseases. Centr. Eur. J. Immunol. 2013;38 (1): 80-91.
3. Gornowicz-Porowska J.: Expression of neutrophil elastase in relation to the autoimmunity to epidermal transglutaminase, BP180, BP230, desmoglein 1 and 3 in autoimmune blistering dermatoses. ISBN 978-3-8454-3373-8, LAP Lambert Academic Publishing GmbH&Co Kg. 2012.
4. Justyna Gornowicz-Porowska, Monika Bowszyc-Dmochowska, Agnieszka Seraszek-Jaros, Elżbieta Kaczmarek, Paweł Pietkiewicz, Marian Dmochowski: Unrelated cutaneous expressions of interleukin-6 and neutrophil elastase are also unlinked to IgA antibodies to gliadin nonapeptides, epidermal and tissue transglutaminases in dermatitis herpetiformis. 44 zjazd the European Society for Dermatological Research, Kopenhaga, Dania,10-13 września 2014 roku (099, zaakceptowany)
5. Gornowicz-Porowska J, Bowszyc-Dmochowska M, Seraszek-Jaros A, Kaczmarek E, Pietkiewicz P, Dmochowski M: Cutaneous expressions of interleukin-6 and neutrophil elastase as well as levels of serum IgA antibodies to gliadin nonapeptides, tissue transglutaminase and epidermal transglutaminase: Implications for both autoimmunity and autoinflammation involvement in dermatitis herpetiformis. Centr. Eur. J. Immunol. 2014 (zaakceptowano 18 sierpnia 2014)

Legenda do ryciny:
Pęcherzyca liściasta w odmianie opryszczkowatej u młodego mężczyzny (surowicze anty-DSG1 IgG > 200 RU/ml; anty-DSG3 IgG 0,234 RU/ml; punkt odcięcia 20 RU/ml).
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe