Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy edukacja wpływa na wyniki leczenia atopowego zapalenia skóry?

Źródło: Pediatr Allergy Immunol. 2014 Aug;25(5):489-95. doi: 10.1111/pai.12249. Predictors of benefit from an atopic dermatitis education programme. Breuer K1, Matterne U, Diepgen TL, et al.
Autor: Marzena Jaskot |Data: 08.09.2014
 
 
Niemieckie badania wskazują, że ani poziom edukacji rodziców, ani ich zarobki nie są tak ważne dla powodzenia leczenia choroby ich dzieci, jak umiejętności psychologiczne kontrolowania zachowania pociech.
Multidyscyplinarne, grupowe programy edukacyjne dostosowane do wieku uczestników i skierowane do dzieci z atopowym zapaleniem skóry i ich rodziców okazały się pomocnym narzędziem w terapii tej choroby. Lekarze z Hamburga chcieli jednak określić, jakie czynniki wpływają na potencjalny sukces programów edukacyjnych. Podstawą do analiz były dane z GADIS - German Atopic Dermatitis Intervention Study. Autorzy przeanalizowali dane dotyczące 274 par rodzic-dziecko w celu oceny wpływu różnych zmiennych czynników psychologicznych oraz somatycznych na osiągane efekty leczenia. W badaniu porównywano m.in. zmiany w jakości życia, miejscowym stosowaniu kortykosteroidów oraz w wiedzy rodziców na temat atopowego zapalenia skóry na początku pracy oraz po 12 miesięcznym okresie follow-up. Analizy zebranych danych wykazały, że najważniejszymi czynnikami związanymi z rokowaniem co do sukcesu terapii okazały się te psychologiczne. Grupą, która miała najbardziej skorzystać z programów edukacyjnych byli rodzice z wcześniejszymi negatywnymi doświadczeniami związanymi z leczeniem. Kolejną cechą charakteryzującą te osoby miały być początkowa niska umiejętność kontroli drapania. Natomiast efekty programów edukacyjnych były zupełnie niezależne od wykształcenia rodziców oraz ich zarobków. Na tej podstawie autorzy zwracają uwagę, że osobami, które powinny być szczególnie zachęcane do brania udziału w treningach edukacyjnych są ci rodzice dzieci z AZS, którzy przyznają brak umiejętności kontroli drapania się.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe