DERMATOLOGIA
Atopowe zapalenie skóry
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Dupilumab skuteczny w leczeniu AZS

Źródło: AK
Autor: Alicja Kostecka |Data: 26.09.2017
 
 
Tagi: dupilumab, AZS
Dorośli pacjenci z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry wykazują poprawę po leczeniu dupilumabem, wynika z badania CAFÉ prezentowanego podczas Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii w Genewie.
W badaniu wzięło udział 325 chorych, którzy otrzymywali tygodniowo 300 mg preparatu plus kortykosteroidy lub co dwa tygodnie 300 mg preparatu i kortykosteroidy miejscowo lub placebo z miejscowymi kortykosteroidami.
W badaniu uczestniczyli chorzy, którzy wykazywali nietolerancję na cyklosporynę . W ciągu 16 tygodni osiągnięto 75-procentową lub większą poprawę wskaźnika (EASI-75). Znacząco poprawiły się parametry swędzenia, obniżeniu uległ poziom lęku i depresji oraz poprawiła się jakość życia.

Wyniki wykazały, że 59% pacjentów, którzy otrzymywali tygodniową dawkę badanego leku i 63% pacjentów leczonych, co 2 tygodnie preparatem osiągnęli poziom EASI-75, w porównaniu do 30% w grupie placebo ( P <0001).

W końcowym etapie 78% pacjentów uzyskało poprawę EASI w tygodniowej grupie dupilumabu i 80% poprawę w grupie leczonej, co 2 tygodnie, a jedynie 47% osób w grupie placebo ( P <0001).

Obraz skóry poprawił się o 52% po tygodniowym podaniu dupilumabu i 54% pacjentów leczonych co 2 tygodnie, w porównaniu z 25-procentową poprawą występowania świądu w grupie placebo ( P <0001).

Poprawa jakości życia, mierzona wskaźnikiem jakości życia dermatologicznego, wynosiła 78% u pacjentów leczonych raz w tygodniu i 88% u pacjentów leczonych co 2 tygodnie, podczas gdy grupa placebo uzyskała poprawę o 44% w tym parametrze ( P <0001).

Nie zaobserwowano nowych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem dupilumabem poza sporadycznym wystąpieniem zapalenia spojówek, reakcją alergiczną w miejscu wstrzyknięcia oraz zakażeniem skóry.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe