DERMATOLOGIA
Łuszczyca
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Lek dla osób po przeszczepach pomocny w łuszczycy?

Udostępnij:
Prof. Krystyna Dzierzbicka oraz dr Grzegorz Cholewiński z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej pracują nad związkami będącymi pochodnymi kwasu mykofenolowego, które miałyby być substancją czynną nowego leku immunosupresyjnego.
Kwas mykofenolowy (MPA) został zatwierdzony jako lek przeciwko ostremu odrzuceniu przeszczepów m.in. nerki w USA w 1995 r. Obecnie na rynku powszechnie stosowane są dwa leki, będące pochodnymi tej substancji. Niestety powodują one także skutki uboczne, w szczególności obniżenie odporności zwiększające podatność na różnego rodzaju infekcje i powstawanie nowotworów.

Substancje, nad którymi pracują chemicy z PG są amidowymi i estrowymi analogami kwasu mykofenolowego. Wstępne badania in vitro dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zostały wykonane na kilku liniach nowotworowych wywodzących się z różnych tkanek oraz na prawidłowych komórkach układu immunologicznego zdrowych dawców.

– Wśród badanych pochodnych trzy wykazały interesującą aktywność immunosupresyjną, wpływ na cytokiny oraz aktywowanie komórek dendrytycznych – tłumaczy prof. Dzierzbicka.

Uzyskane związki stały się przedmiotem patentu udzielonego w 2015 r., którego współtwórcami są również prof. Piotr Trzonkowski oraz dr Dorota Iwaszkiewicz-Grześ z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kolejną fazą badań, która jest niezbędna do weryfikacji skuteczności i funkcji działania uzyskanych pochodnych kwasu mykofenolowego są badania in vivo na modelu mysim, na które zespół stara się pozyskać następne środki finansowe.

– Obecny etap badań dotyczy syntezy dalszych pochodnych w celu dokładniejszego określenia zależności struktura-aktywność – podkreśla dr Cholewiński.

Jeżeli kolejne etapy weryfikacji potwierdzą właściwości badanych związków, będą mogły mieć one zastosowanie w szeroko pojętej transplantologii, a także w przypadku chorób autoimmunologicznych, takich jak toczeń czy łuszczyca.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.