Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Niwolumab w leczeniu zaawansowanego czerniaka
Źródło: Journal of Clinical Oncology/KS
Autor: Alicja Kostecka |Data: 01.09.2017
 
 
Na podstawie połączonych, retrospektywnych danych z dwóch badań klinicznych III fazy wykazano korzyści u wybranych chorych na zaawansowanego czerniaka z leczenia inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego niwolumabem po progresji choroby rozpoznanej na podstawie kryteriów RECIST.
Dane ujęte w analizie pochodzą z badań klinicznych III fazy CheckMate 066 i 067, w których możliwe było leczenie po progresji, zgodnie z decyzją badacza, o ile u chorego obserwowano korzyści kliniczne i dobrą tolerancję leku. Jako chorych leczonych po progresji choroby (treated beyond progression, TBP) określano tych, którzy otrzymali ostatnią dawkę niwolumabu ponad 6 tygodni po progresji.

U 58% spośród 526 chorych wykazano progresję choroby. Z tej grupy z kolei 28% chorych zakwalifikowano jako TBP, a 72% chorych nie leczono po progresji (not treated beyond progression, non-TBP).

U ponad 28% chorych w grupie TBP odnotowano zmniejszenie zmiany docelowej (targetowej) o ponad 30%. W tej grupie rzadziej odnotowywano obecność czynników gorszego rokowania.

W czasie analizy nadal żyło 76% chorych w grupie TBP oraz 87% chorych w grupie TBP ze zmniejszeniem masy guza o 30%; odpowiednio 32% chorych w grupie TBP oraz 46% chorych w grupie TBP ze zmniejszeniem masy guza o 30% kontynuowało leczenie.

Mediana czasu od progresji choroby do ostatniej dawki niwolumabu wyniosła 4,7 miesiąca w grupie TBP i 7,6 miesiąca u chorych ze zmniejszeniem masy guza o co najmniej 30%.

Podsumowując, badacze stwierdzili, że wyniki badania sugerują korzyści kliniczne z leczenia niwolumabem u chorych z zaawansowanym czerniakiem, a lek ten może być skuteczną opcją terapeutyczną w tej grupie chorych.
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe