SPECJALIZACJE DERMATOLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Rituximab w leczeniu zmian skórnych
 
Kategorie: Inne
Działy: Doniesienia naukowe
Opublikowano wyniki badania RIM (The Rituximab in Myositis) oceniającego skuteczność stosowania rituximabu (RTX) w leczeniu zmian skórnych, wśród chorych na zapalenie skórno-mięśniowe (ang. dermatomyositis, DM).
Badaniem objęto populację z oporną na leczenie postacią choroby u dorosłych, a także u pacjentów z postacią młodzieńczą (JDM), łącznie 72 chorych z DM oraz 48 z JDM, których zrandomizowano do ramienia otrzymującego RTX wcześnie (tydzień 0/1) oraz w późniejszym okresie (tydzień 8/9). Stosowane dawki RTX wynosiły odpowiednio: dla badanych o powierzchni ciała ≤1,5m2 - 575mg/m2/wlew oraz >1,5m2 - od 0,750mg/m2 do 1g/wlew. Równolegle badani otrzymywali standardowe leczenie podtrzymujące, obejmujące glikokortykoidy oraz leki immunosupresyjne. Oceny aktywności zmian skórnych dokonywano za pomocą standaryzowanych narzędzi - na wizualnej skali analogowej przy użyciu Myositis Disease Activity Assessment Tool oraz oceny trwałego uszkodzenia skóry (Myositis Damage Index). Wyniki wykazały znaczącą poprawę objawów skórnych zarówno u dorosłych, jak i dzieci leczonych RTX - włączając poprawę w zakresie takich manifestacji jak grudki Gottrona, rumień heliotropowy, czy owrzodzenia w populacji chorych na JDM. Ponadto w populacji osób dorosłych z DM zaobserwowano trend związany z szybszą poprawą objawów skórnych w ramieniu, w którym stosowano RTX wcześnie. Nie zaobserwowano wpływu profilu przeciwciał stwierdzanych u chorych na DM/JDM na odpowiedź na leczenie RTX, nie można jednak wykluczyć iż było to związane ze zbyt małymi grupami chorych w poszczególnych typach autoprzeciwciał (przeciwciała przeciw syntetazom, anty-Mi-2, anty-NXP2, anty-TIF1-gamma, anty-SRP, inne: antyPM-Scl, anty-U1/U2, anty-U1-RNP, anty-SAE).

Badanie RIM jest pierwszym tak dużym prospektywnym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniem klinicznym w populacji chorych dorosłych oraz dzieci z miopatiami zapalnymi. Wyniki wskazują na skuteczność supresji limfocytów B za pomocą rituximabu, w terapii opornych na dotychczasowe leczenie zmian skórnych w przebiegu DM/JDM.
 
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe