Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Roflumilast w formie kremu u pacjentów z łuszczycą plackowatą: wyniki badania ARQ-151 201

Źródło: The New England Journal of Medicine
Opracował: Mikołaj Kamiński
Autor: Anna Soboń |Data: 29.07.2020
 
 
Roflumilast jest inhibitorem fosfodiesterazy typu 4. W badaniu o akronimie ARQ-151 201 zbadano, czy za stosowanie tego leku w formie miejscowej może poprawić przebieg łuszczycy plackowatej.
Pacjentów losowo przydzielono w równych proporcjach do grup: roflumilast 0,3% w formie kremu, roflumilast 0,15% w formie kremu lub nośnik będący grupą kontrolną. Środek aplikowano raz dziennie przez 12 tygodnie. Pierwszorzędowym punktem końcowym była ogólna ocena zmian łuszczycowych dokonywana przez badacza (ang. Investigators Global Assessment, IGA) w szóstym tygodniu. Każdą zmianę łuszczycową opisywano w 5-punktowej skali dotyczącą grubości plaki, łuszczenie się zmiany oraz zaczerwienienia. Wartości mieściły się w zakresie od zera do czterech, przy czym 0 oznaczało brak zmian, 4 - silne nasilenie zmian).

109 pacjentów przydzielono do grupy leczonej roflumilastem 0,3%, 113 do grupy 0,15% i 109 do grupy placebo. Wartości IGA wskazujące na brak zmian lub prawie całkowite rozejście się zmian w szóstym tygodniu zaobserwowano u 28% pacjentów leczonych roflumilastemm 0,3%, 23% leczonych roflumilastem 0,15% i 8% grupy placebo ( we wszystkich przypadkach w porównaniu z placebo: p<0,0)1. Leczenie było dobrze tolerowane i odczyny w miejscu stosowania występowały z podobną częstością we wszystkich grupach.

Roflumilast w formie kremu podawany raz dziennie był skuteczniejszy w porównaniu z placebo w uzyskiwaniu rozejścia się zmian łuszczycowych w szóstym tygodniu. Opisywane badanie było badanie klinicznym fazy 2b, stąd należy oczekiwać w przyszłości badania 3 fazy, w której leczenie zostanie ocenione na większej grupie pacjentów oraz z dłuższym okresem leczenia i follow-up'u.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe