Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

W jaki sposób probiotyki wpływają na przebieg AZS u dzieci?

Źródło: Clin Exp Allergy. 2015 Jan 20. doi: 10.1111/cea.12489. [Epub ahead of print] Children with atopic dermatitis show clinical improvement after Lactobacillus exposure. Wang IJ1, Wang JY.
Autor: Andrzej Kordas |Data: 04.02.2015
 
 
Wyniki ostatnich badań sugerują, że podawanie dzieciom bakterii z grupy Lactobacillus, może łagodzić objawy AZS
Rola probiotyków w leczeniu atopowego zapalenia skóry nie została jeszcze w pełni wyjaśniona. Z uwagi na dużą potrzebę badań klinicznych w tym zakresie, problemem tym postanowili zająć się lekarze z Tajwanu. Wyniki ich pracy można przeczytać w Clinical and Experimental Allergy: Journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology.

Autorzy pracy w sposób szczególny chcieli przyjrzeć się wpływowi Lactobacillus paracasei (LP) i Lactobacillus fermentum (LF) oraz ich mieszaninie na jakość życia, ciężkość choroby oraz poziom markerów immunologicznych u dzieci z atopowym zapaleniem skóry. Badanie było randomizowaną, podwójnie zaślepioną próbą kliniczną. Uczestniczyło w niej 220 dzieci w wieku od 1 roku do 18 lat z umiarkowanymi i ciężkimi objawami AZS.

Dzieci w randomizowany sposób były przypisywane do grup otrzymujących LP, LF, LP+LF albo placebo przez 3 miesiące. Następnie oceniano zmiany w nasileniu dolegliwości za pomocą kwestionariuszy SCORAD (SCORe Atopic Dermatitis), FDLQI (Family Dermatology Life Quality Index) oraz CDLQI (Children's Dermatology Life Quality Index). Analiza zebranych danych wskazuje, że dzieci, które otrzymywały probiotyki miały mniej punktów wg SCORAD niż dzieci z grupy placebo (p < 0,001).


Warto podkreślić, że różnica ta utrzymywała się nawet 4 miesiące po przerwaniu podawania probiotyków. Także oceny wg FDLQI oraz CDLQI przedstawiały się bardziej korzystnie wśród osób otrzymujących probiotyki. W badaniach laboratoryjnych obserwowano natomiast spadek poziomu IgE, TNF alfa oraz 8-OHdG i wzrost IFN-γ i TGF-β w grupach, w których stosowano probiotyki. Dalsze analizy wykazały również, że najlepsze efekty osiągane były u dzieci młodszych niż 12 lat, karmionych piersią powyżej 6 miesięcy oraz uczulonych na roztocza. Zgodnie z wynikami tej pracy okazuje się więc, że suplementacja probiotykami może prowadzić do klinicznej poprawy objawów u dzieci z atopowym zapaleniem skóry.
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe