SPECJALIZACJE DERMATOLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Większa dawka ipilimumabu wydłuża życie
 
Kategorie: Czerniak
Działy: Doniesienia naukowe
Zastosowanie ipilimumabu w dawce 10 mg/kg wydłuża życie chorych z czerniakiem leczonych nieoperacyjnie, alei równocześnie zwiększa działania niepożądane w porównaniu do dawki 3 mg/kg.
WbBadaniu trzeciej fazy z randomizacją, 727 chorych na nieoperacyjnego czerniaka w III lub IV stopniu zaawansowania wcześniej nieleczonych inhibitorami BRAF lub lekami wpływającymi na punkty kontrolne układu immunologicznego, poddano w okresie od lutego do lipca 2012 leczeniu ipilimumabem 10 mg/kg (n=365, leczonych 364) lub 3 mg/kg (n=362, wszyscy leczeni) dożylnie przez 90 min., co 3 tygodnie w 4 dawkach.

Pierwszoplanowym punktem końcowym był czas przeżycia całkowitego w populacji ITT. Mediana czasu obserwacji wynosiła 14,5 miesiąca (IQR 4,6–42,3) dla ipilimumabu 10 mg/kg oraz 11,2 miesiąca (4,9–29,4) dla ipilimumabu 3 mg/kg. Mediana czasu przeżycia całkowitego wyniosła 15,7 miesiąca (95% CI; 11,6–17,8) dla ipilimumabu 10 mg/kg w porównaniu do 11,5 miesiąca (9,9–13,3) dla ipilimumabu 3 mg/kg (HR=0,84; 95% CI; 0,70–0,99; p=0,04).

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi w stopniach 3-4 związanymi z leczeniem były: biegunka (37 [10%] z 364 chorych w grupie 10 mg/kg vs 21 [6%] z 362 w grupie 3 mg/kg), zapalenie okrężnicy (odpowiednio, 19 [5%] vs 9 [2%]), podwyższone stężenie aminotransferazy alaninowej (12 [3%] vs 2 [1%]) oraz zapalenie przysadki mózgowej (10 [3%] vs 7 [2%]). Poważne działania niepożądane związane z leczeniem zanotowano u 133 (37%) chorych w grupie 10 mg/kg oraz u 66 (18%) w grupie 3 mg/kg; cztery (1%) vs dwie (<1%) osoby zmarły w wyniku działań niepożądanych związanych z leczeniem.
 
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe