DERMATOLOGIA
Atopowe zapalenie skóry
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wiele rodzajów AZS u dzieci?

Źródło: www.dermatologytimes.com/atopic-dermatitis/pediatric-atopic-dermatitis-subtypes-may-exist
Autor: Alicja Kostecka |Data: 06.09.2019
 
 
Atopowe zapalenie skóry to częsta przypadłość wieku dziecięcego. Choroba ma nie do końca poznaną etiologię. Przebieg AZS różni się w zależności od pacjenta, można by zaryzykować stwierdzeniem, że każde z dzieci choruje na swój sposób. Ostatnia z prac opublikowanych w JAAD sugeruje istnienie trzech postaci AZS: o wczesnym, średnim oraz późnym początku.
Taki wniosek wysunięto na podstawie analizy retrospektywnej populacji 8015 pacjentów pediatrycznych z rozpoznaniem AZS. Mediana wieku zapadania na AZS wyniosła 0,75 roku. Wśród pacjentów, wczesny początek choroby obserwowano u 75%, średni (pomiędzy 2-gim, a 8-mym rokiem życia) u 18,6%, późny u 8,9%.

Okazuje się, że pacjenci z średnim oraz późnym początkiem znacznie lepiej odpowiadali na leczenie oraz towarzyszyły im o wiele mniej nasilone objawy zapalne. Pacjenci 10- letni mają ponadto o 44% mniejszą szansę na niekorzystny przebieg choroby, niż najmłodsi, szansa na korzystny przebieg rośnie z wiekiem (aOR 0.93 rok), ponadto dzieci z późnym początkiem choroby miały aż o 75% mniejszą szansę na przejście choroby w postać przewlekłą, obecną w wieku dorosłym.

Z analizy tego badania płyną istotne wnioski: wiek wystąpienia pierwszych objawów nie tylko decyduje o przebiegu choroby, ale również jest ważnym czynnikiem stratyfikującym odpowiedź na leczenie.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe