Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Kawa jako regulator insulinooporności

Wyślij:
Udostępnij:
Źródło: Kakiyama G, Minowa K, Rodriguez-Agudo D, Martin R, Takei H, Mitamura K, Ikegawa S , Mitsuyoshi S et al. Coffee modulates insulin-HNF-4α-Cyp7b1 pathway and reduces oxysterol driven liver toxicity in a NAFLD mouse model Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2022 Oct 4. doi: 10.1152/ajpgi.00179.2022
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 13.10.2022
 
 
Naukowcy stwierdzili, że korzystny wpływ na modulację insulinooporności mają zarówno kawa bezkofeinowa, jak i zawierająca kofeinę, co wskazuje, że kofeina nie ma zasadniczego znaczenia dla tego efektu.
Międzynarodowy zespół badawczy zajął się problemem przemian cholesterolu w oksysterol. Już wcześniej zespół ten wykazał, że niezdolność do regulacji 7α-hydroksylazy oksysterolowej (CYP7B1) w warunkach insulinooporności prowadzi do akumulacji metabolitów cholesterolu, takich jak (25)26-hydroksycholesterol (26HC), które inicjują i promują uszkodzenie hepatocytów; po czym następuje reakcja zapalna.

Tworząc katalog związków chemicznych, które mogą proces ten zahamować lub odwrócić, naukowcy stwierdzili, że kawa dietetyczna poprawia oporność na insulinę i przywraca poziomy Cyp7b1 w dobrze scharakteryzowanym mysim modelu niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD) wywołanej dietą zachodnią (WD).

Preferowanie diety zachodniej zawierającej (zwykłą) kawę z kofeiną lub kawę bezkofeinową znacznie obniżyło poziom ALT w surowicy i poprawiło insulinooporność. Poziomy mRNA i białka Cyp7b1 były zachowane na normalnym poziomie u myszy karmionych kawą przy jednoczesnej diecie zachodniej. Dodatkowo kawa prowadziła do podwyższenia ekspresji mRNA sulfotransferazy steroidowej 2b1 (Sult2b1). Zgodnie z odpowiedzią w genach metabolicznych oksysterolu, poziomy 26HC w komórkach wątroby utrzymywały się fizjologicznie nisko.

Badanie dostarczyło dowodów, że w odpowiedziach wątrobowych Cyp7b1 i Sult2b1 na sygnalizację insulinową może pośredniczyć czynnik transkrypcyjny, czynnik jądrowy hepatocytów (HNF)-4α.

Jak można było zauważyć przy analizie wyników, kawa osiąga swoje korzystne efekty poprzez modulację insulinooporności. Zarówno kawa bezkofeinowa, jak i zawierająca kofeinę miały korzystny wpływ, co wskazuje, że kofeina nie ma zasadniczego znaczenia dla tego efektu. Wpływ podawania kawy na szlak sygnałowy insuliny-HNF4α-Cyp7b1, którego rozregulowanie inicjuje i przyczynia się do wystąpienia i progresji NASH, wywołane opornością na insulinę, pokazuje dodatkowe możliwości w leczeniu NAFLD - stwierdzają badacze.

Opracował Marek Meissner
 
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.