DIABETOLOGIA
Hipertensjologia
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Patronat naukowy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Przewodnik diagnostyki nadciśnienia tętniczego wg American Society of Hypertension- klasyfikacja nadciśnienia

Źródło: Materson B.J. : Diagnostic evaluation. Classification of hypertension. Journal of the American Society of Hypertension 8(9) (2014) 680–681
Autor: Katarzyna Bakalarska |Data: 26.11.2014
 
 
Autorzy aktualnych wytycznych dotyczących postępowania z nadciśnieniem tętniczym podejmują próbę koordynacji poziomu ciśnienia krwi (BP) i czynników ryzyka sercowo-naczyniowego pacjenta. Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego tradycyjnie opiera się na oszacowanych średnich wartościach BP. JNC (The American Heart Association and Joint National Committee) w bieżącym roku opublikowało standardy klasyfikacji nadciśnienia tętniczego .
Wg powyższej klasyfikacji nadciśnienie dzielimy na skurczowe (izolowane nadciśnienie skurczowe), rozkurczowe (izolowane nadciśnienie rozkurczowe) lub skurczowo- rozkurczowe. Nadciśnienie skurczowe staje się coraz bardziej powszechne, z obserwowanym skokiem zachorowalności po 50 roku życia. Nadciśnienie rozkurczowe jest z kolei częstsze u młodszych osób. Postać skurczowo- rozkurczowa jest zdecydowanie najczęściej obserwowaną i definiowaną jako podwyższenie zarówno skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi powyżej ustalonego poziomu.
JNC 7 definiuje stan określany mianem '' prehypertension” ( stan przednadciśnieniowy) przy ciśnieniach z zakresu od 120-139 mm Hg dla skurczowego BP oraz dla rozkurczowego 81-89 mm Hg . Wytyczne JNC zwracają uwagę na wartości ciśnienia tętniczego w zakresie od 130-129 i / lub 85-89 mm Hg jako te, które niosą za sobą zwiększone ryzyko sercowo- naczyniowe, podczas gdy europejskie wytyczne w dalszym ciągu odnoszą się do tego zakresu, jako do '' wysokiego prawidłowego ''.W klasyfikacji JNC 7 zakres BP 140-159 / 90-99 odpowiada w nadciśnieniu stopnia I, a ≥160 /≥ 100 mm Hg chorobie nadciśnieniowej II stopnia. Wartości <130/80 mm Hg ustanowiono progiem wartości docelowych u pacjentów z cukrzycą, przewlekłą chorobą nerek, chorobami sercowo-naczyniowymi . Wytyczne odnoszą się również do nadciśnienia '' białego fartucha '' , jako do zjawiska polegającego na obserwowanych podwyższonych wartościach BP w warunkach gabinetowych przy prawidłowych odczytach ABPM w warunkach domowych. Odwrotną sytuację określamy mianem „nadciśnienia maskowanego”
Amerykańskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego zapowiada dalszą pracę nad nowymi wytycznymi, które być może ukażą się w przyszłym, 2015 roku.
 
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.