Specjalizacje, Kategorie, Działy

Zgłoś streszczenie na konferencję!

Udostępnij:
Jeszcze tylko 31 marca czekamy na zgłoszenia streszczeń na IX Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego!
Zachęcamy do zgłaszania prac dotyczących najnowszych wyników badań naukowych o tematyce ogólnochirurgicznej, chirurgii naczyniowej/angiologicznej, związanych z opieką pielęgniarską nad pacjentem chirurgicznym i naczyniowym, raną przewlekłą o etiologii naczyniowej, rehabilitacją i usprawnianiem chorych po zabiegach operacyjnych, żywieniem chorych w chirurgii i angiologii, zakażeniami, wsparciem psychospołecznym, rozwojem kształcenia w tej dziedzinie w Polsce oraz innymi ważnymi problemami oddziałów zabiegowych.

Streszczenia zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne” (aktualna punktacja czasopisma: MEiN 20, INDEX COPERNICUS 100). Dodatkowo wybrane prace zostaną wytypowane do prezentacji ustnej w ramach programu naukowego konferencji.

WIĘCEJ INFORMACJI
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.