Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Analiza stężenia greliny i leptyny w ślinie u dzieci

Redaktor: Arleta Czarnik |Data: 02.11.2021
 
 
Grelina, nazywana hormonem głodu, i leptyna, nazywana hormonem sytości, są głównymi substancjami regulującymi procesy przyjmowania pokarmu. Autorzy na podstawie badania 111 dzieci z województwa śląskiego stwierdzili związek między wskaźnikiem masy ciała a stężeniami greliny i leptyny w ślinie.
Grelina i leptyna to związki, które odgrywają ważną rolę w regulacji metabolizmu organizmu. Z jednej strony wpływają bezpośrednio lub pośrednio na biochemiczne procesy metabolizmu węglowodanów, białek i tłuszczów, a z drugiej strony są głównymi substancjami regulującymi krótkoterminowe i długoterminowe procesy przyjmowania pokarmu i głodu. Dlatego właściwe wydaje się nazywanie greliny hormonem głodu, a leptyny hormonem sytości. Wzajemne powiązanie hormonów regulujących metabolizm energetyczny organizmu, masę ciała i apetyt pozwoliły dwóm naukowcom (Cummings i Foster) sformułować w 2003 r. bardzo trafny termin „tango grelinowo-leptynowe”. Pomiar stężeń greliny i leptyny w ślinie może stanowić cenne narzędzie diagnostyczne służące ocenie odżywienia dzieci.

Badania zostały przeprowadzone w grupie dzieci w wieku 10–13 lat w wybranych szkołach podstawowych w województwie śląskim. Od badanych dzieci pobrano materiał biologiczny (ślinę) oraz dokonano u nich pomiarów antropometrycznych. Próbki śliny poddano analizie metodą ELISA. Korzystając z uzyskanych danych antropometrycznych, obliczono wskaźnik masy ciała. Na podstawie siatek centylowych ustalono stopień odżywienia dzieci. Przeprowadzono odpowiednie analizy statystyczne.

W badaniu wzięło udział 111 dzieci (48 dziewczynek i 63 chłopców). Prawidłową masę ciała miało 66% dziewczynek i 55% chłopców, nadwagę stwierdzono u 21% dziewczynek i 27% chłopców, a otyłość u 12,5% dziewczynek i 14,3% chłopców. Stężenia greliny w całej badanej grupie korelowały znacząco ze stężeniami leptyny (r Pearsona = 0,45; p = 0,001). Wskaźnik masy ciała, masa ciała, obwód talii i obwód bioder były statystycznie związane z poziomem stężenia greliny (p = 0,001) i leptyny (p = 0,001).

W badanej grupie stężenia greliny i leptyny w ślinie dzieci z nadwagą lub otyłością były istotnie wyższe w porównaniu z dziećmi z prawidłową masą ciała. Nie zaobserwowano różnic między płciami. Można zatem wnioskować, że czynnikiem różnicującym stężenia greliny w ślinie i leptyny jest masa ciała (masa prawidłowa vs nadwaga lub otyłość), natomiast płeć nie ma wpływu na ich wartość. Stężenia greliny i leptyny są współzależne. Wskaźnik masy ciała, masa ciała, wzrost, obwód talii, obwód bioder, stosunek talia/biodra korelują ze stężeniami greliny i leptyny w ślinie.

Nieinwazyjne badanie związków występujących w ślinie może być w przyszłości cennym narzędziem diagnostycznym różnych chorób, w tym zaburzeń metabolicznych.

Pełna treść artykułu: Paweł Jonczyk, Magdalena Potempa-Jeziorowska, Elżbieta Świętochowska, Marek Kucharzewski. Analysis of ghrelin and leptin concentrations in saliva in a selected population of children aged 10-13 years in the Silesia Province (Poland). Health Prob Civil 2021; 15 (3): 173-186.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.