SPECJALIZACJE GASTROENTEROLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Anty-IL-23 efektywna terapia w chorobie Leśniowskiego-Crohna
 
Lancet podaje wyniki risankizumabu, interleukiny-23 (IL-23), inhibitora stosowanego w chorobie Crohna. Risankizumab to humanizowane przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko p19 interleukiny-23 i w chorobie Crohna.
Międzynarodowe, wieloośrodkowege badania prowadzono na dorosłych pacjentach z aktywną chorobą Crohna o indeksie aktywność (CDAI) 220-450, którym podawano IV 200 mg risankizumabu, 600 mg risankizumab lub placebo w tygodniu 0, 4 i 8. W efekcie w 12 tygodniu uzyskano remisję kliniczną (CDAI <150).
W badaniu uczestniczyło 213 pacjentów, do 12 tygodnia przesiano 121 pacjentów – 82 pacjentów (31%) w wyniku stosowania risankizumabu uzyskało kliniczną remisję, podczas gdy w grupie placebo tylko 15%. Wyższy wskaźnik remisji zaobserwowano u pacjentów, którym podawano dawkę 600 mg leku (20%) w porównaniu z dawką 200 mg ( 9%).
Najczęstszym działaniem niepożądanym były nudności a najgorszym pogorszenie objawów choroby Crohna. Zgonów nie odnotowano.
Risankizumab był bardziej skuteczny niż placebo i przyczyniała się do klinicznej remisji u pacjentów z aktywną chorobą Crohna.
Selektywne blokowanie interleukiny-23 poprzez hamowanie p19 może być efektywną terapią w chorobie Crohna.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe