Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Budezonid w indukcji i utrzymaniu remisji w chorobie Leśniowskiego-Crohna
Źródło: AK/https://academic.oup.com/jcag/article/1/4/159/5002120
Autor: Alicja Kostecka |Data: 11.01.2019
 
 
Glukokortykosteroidy (GKS) w Chorobie Leśniowskiego Crohna (ChLC) stanowią podstawę leczenia ostrego rzutu choroby. W terapii ChLC można stosować szereg GKS w tym budezonid, prednizon, prednizolon i metylopredizolon.
Kuenzig i wsp. przeprowadzili meta-analizę dotyczącą skuteczności i bezpieczeństwa stosowania budezonidu w indukcji i utrzymaniu klinicznej remisji w ChLC w porównaniu z placebo i pozostałymi GKS. Analizą objęto 13 badań dotyczących indukcji remisji i 10 dotyczących utrzymania remisji.

Budezonid w dawce 9 mg/dzień cechował się większą efektywnością w indukcji remisji niż placebo (RR=1,93; 95% CI: 1,37-2,73), ale mniejszą w porównaniu z pozostałymi GKS (RR=0,85; 95% CI: 0,75-0,97). Efekty uboczne sterydoterapii w indukcji remisji występowały rzadziej w przypadku stosowania budezonidu w porównaniu z pozostałymi GKS (RR=0,64; 95% CI: 0,54-0,76) i nie występowały istotnie częściej w porównaniu z placebo (RR=0,97; 95% CI: 0,76-1,23). Budezonid nie cechował się wyższą skutecznością w porównaniu placebo w utrzymaniu okresu remisji (RR=1,13; 95% CI: 0,94-1,35).

Budezonid jest mniej skuteczny w indukcji remisji w ChLC w porównaniu z pozostałymi GKS, ale okazuje się wywoływać mniej efektów ubocznych w porównaniu z pozostałymi GKS.

Artykuł „Budesonide for the Induction and Maintenance of Remission in Crohn’s Disease: Systematic Review and Meta-Analysis for the Cochrane Collaboration” dostępny jest na stronie Journal of the Canadian Association of Gastroenterology w trybie open access.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe