GASTROENTEROLOGIA
Choroby jelita cienkiego i grubego – w tym IBS
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Co decyduje o skuteczności terapii biologicznej w nieswoistych zapaleniach jelit ?

Źródło: www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(19)30012-3/fulltext?utm_campaign=MCRED_HMS_TW_GastroHep&sf217822326=1
Autor: Alicja Kostecka |Data: 10.09.2019
 
 
Leczenie preparatami biologicznymi z grupy anty- TNF pozostaje uznaną metodą w idiopatycznych zapaleniach jelit. Niemniej jednak nie zawsze powodują one dobrą odpowiedź kliniczną, co przy wysokim koszcie terapii, zniechęca do ich użycia. Zespół Kennedy et al. w pracy opublikowanej na łamach czasopisma The Lancet Gastroenterology & Hepatology analizował farmakokinetyczne czynniki ryzyka niepowodzenia terapii anty-TNF.
W badaniu dokonano oceny retrospektywnej 955 pacjentów z chorobą Crohna, przyjmujących infliksymab oraz 655 przyjmujących adalimumab. Pierwotne niepowodzenie leczenia wystąpiło u 295 osób ( ocena w 14 tygodniu po włączeniu leku). Brak remisji na skutek leczenia dotyczył 764 chorych ( ocena w 54 tygodniu).

Jedynym, niezależnym predyktorem złego efektu terapeutycznego było niskie stężenie leku w 14 tygodniu terapii. Optymalne stężenia dla dobrej odpowiedzi wynosiły w 14 i 54 tygodniu 7 mgl dla infliksymabu oraz 12 mgl dla adalimumabu.

Rola odpowiedniego stężenia leku wydaje się mieć uzasadnienie w zapobieganiu odpowiedzi immunologicznej. Przeciwciała przeciw obu lekom powstawały częściej u chorych z suboptymalnym stężeniem w 14 tygodniu.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe