Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy chorzy z nieregularną linią Z w gastroskopii mają zwiększone ryzyko onkologiczne?

Źródło: Thota PN i wsp. Gastroenterology 2017;152:987-992. PE/MB
Autor: Mariusz Bryl |Data: 10.05.2017
 
 
Przełyk Barretta jest powikłaniem choroby refluksowej przełyku, opisanym po raz pierwszy w 1951 roku. Od tego czasu wielokrotnie modyfikowano definicję przełyku Barretta. Także aktualnie funkcjonuje kilka definicji, ale najpowszechniej akceptowana określa ten stan, jako przemieszczenie linii granicznej Z (odzwierciedlającej granicę nabłonka żołądkowego i przełykowego) powyżej 1 cm od połączenia żołądkowo-przełykowego (ang. gastroesophageal junction - GEJ) z obecnością nabłonka walcowatego z metaplazją jelitową. Szczególnie kontrowersyjną grupą chorych są pacjenci z krótkim segmentem nabłonka walcowatego o długości < 1 cm. Stan taki często opisywany jest przez endoskopistów, jako nieregularna linia Z i rejestrowany jest aż w około 5-20% endoskopiach górnego odcinka przewodu pokarmowego. Znaczenie kliniczne takiej nieprawidłowości nie jest szczegółowo zbadane, zwłaszcza jeśli w obrębie nieregularnej linii Z wykryje się obecność metaplazji jelitowej.
Na łamach czasopisma Gastroenterology opublikowano ważną z praktycznego punktu widzenia pracę, w której podjęto próbę oceny ryzyka rozwoju dysplazji dużego stopnia i gruczolakoraka przełyku u chorych z nieregularną linią Z w obserwacji 5-letniej.
Badanie miało charakter prospektywny, wieloośrodkowy. Obejmowało grupę 1791 chorych z przełykiem Barretta bez obecności dysplazji w wyjściowej gastroskopii. Mediana czasu obserwacji wynosiła 5,9 lat. Porównywano odsetki progresji do dysplazji dużego stopnia i gruczolakoraka przełyku w grupie chorych z klasycznym przełykiem Barretta (n=1624) i nieregularną linią Z (n=167).
Wykazano, że odsetek kobiet był istotnie większy wśród pacjentów z nieregularną linią Z niż wśród tych z klasycznym przełykiem Barretta (26,3% vs 14,8%, p<0.001). Osoby z nieregularną linią Z rzadziej paliły papierosy (33,5% vs 52,6%). Nie odnotowano żadnego przypadku dysplazji dużego stopnia ani gruczolakoraka przełyku w obserwacji 5-letniej wśród osób z nieregularną linią Z . Wszystkie przypadki tego typu powikłań (n=71) w ocenianej grupie dotyczyły pacjentów z klasycznym przełykiem Barretta (≥ 1 cm od GEJ). Analiza multiwariancji nie wykazała istotnych różnic w zakresie wieku, rasy czy czasu trwania nadzoru między osobami z nieregularną linią Z i klasycznym przełykiem Barretta.
Autorzy w podsumowaniu podkreślają, że na podstawie przedstawionej prospektywnej, 5-letniej obserwacji, można wysunąć hipotezę, że pacjenci, u których stwierdza się w gastroskopii nieregularną linię graniczną Z, nie mają zwiększonego ryzyka onkologicznego, definiowanego jako rozwój dysplazji dużego stopnia lub rozwój gruczolakoraka przełyku.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe