Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy kaszel i chrząkanie to nietypowe objawy choroby refluksowej przełyku?

Źródło: Abdul-Hussein M, Freeman J, Castell DO. Cough and throat clearing: atypical GERD symptoms or not GERD at all? J Clin Gastroenterol 2015, Jul 18 (epub ahead of print).
Autor: Andrzej Kordas |Data: 12.08.2015
 
 
Choroba refluksowa przełyku (ang. gastroesophageal reflux disease – GERD) należy do najczęstszych chorób przewodu pokarmowego. Oprócz typowych dla GERD objawów, chorobie tej przypisuje się możliwość generowania szeregu mniej typowych symptomów, takich jak na przykład kaszel czy chrząkanie.
Choroba refluksowa przełyku (ang. gastroesophageal reflux disease – GERD) należy do najczęstszych chorób przewodu pokarmowego. Oprócz typowych dla GERD objawów, chorobie tej przypisuje się możliwość generowania szeregu mniej typowych symptomów, takich jak na przykład kaszel czy chrząkanie.

Na łamach Journal of Clinical Gastroenterology ukazała ważna z praktycznego punktu widzenia praca, w której podjęto próbę krytycznej oceny, czy rzeczywiście kaszel oraz chrząkanie mogą być objawami GERD.

Autorzy przeanalizowali obraz kliniczny, ze szczególnym uwzględnieniem częstości występowania wskazanych powyżej objawów, u 267 chorych, którzy zgłosili się w związku z podejrzeniem GERD w celu wykonania badania pH-metrii i impedancji przełykowej. Dokonano analizy związku stwierdzanych objawów z nasileniem nieprawidłowych epizodów refluksowych (ang. symptom index – SI). W ocenie nie uwzględniono chorych, u których występowały < 3 epizody kaszlu lub chrząkania w ciągu dnia.

Zarówno kaszel, jak i chrząkanie odnotowano u 112/267 chorych (42%) w dniu badania, u 76/267 (28%) – tylko kaszel, a u 79/267 (30%) – tylko chrząkanie. Tylko u 9/112 chorych (8%), u których występował kaszel i chrząkanie, indeks objawów refluksu (SI) był nieprawidłowy. Wśród chorych z występowaniem tylko kaszlu i tylko chrząkania odsetek takich pacjentów był wyższy – odpowiednio 26% i 22%. U 55/267 chorych (27%) odnotowano bardzo częste nasilenie chrząkania (≥ 24 epizodów na dobę), niemniej jednak w tej grupie wykazano tylko 7 przypadków dodatniego wyniku SI. U 46/267 chorych (17%) odnotowano bardzo częste nasilenie kaszlu (≥ 24 epizodów na dobę), w tej grupie częstość dodatniego wyniku SI wyniosła 13%.

Autorzy wnioskują, że pomimo iż zarówno kaszel, jak i chrząkanie są często uznawane za objawy mogące świadczyć o GERD, nie można wskazać rzeczywistego, jednoznacznego związku tych symptomów z GERD. Występowanie obu objawów jednocześnie wykazało w cytowanym badaniu nawet słabszą asocjację z nieprawidłowym wynikiem badania pH-metrii i impedancji przełykowej, niż izolowane występowania każdego z objawów.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe