Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy spożywanie czerwonego i przetworzonego mięsa zwiększa ryzyko raka trzustki?

Źródło: Zhao Z i wsp. Association Between Consumption of Red and Processed Meat and Pancreatic Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2017; 15: 486-493. PE/MB
Autor: Mariusz Bryl |Data: 18.04.2017
 
 
Rak trzustki pozostaje nadal jednym z najgorzej rokujących nowotworów złośliwych człowieka. Wyniki leczenia tej choroby są bardzo złe, dlatego też trwają liczne badania, zgłębiające problem etiopatogenezy raka trzustki, ze szczególnym uwzględnieniem roli czynników środowiskowych. Czy jesteśmy więc w stanie wpłynąć na ryzyko rozwoju tego nowotworu poprzez modyfikację stylu życia? Na to pytanie próbują odpowiedzieć autorzy ciekawej meta-analizy, opublikowanej na łamach czasopisma Clinical Gastroenterology and Hepatology, w której oceniano wpływ spożywania czerwonego i przetworzonego mięsa na ryzyko rozwoju raka trzustki.
Autorzy dokonali przeglądu danych na ten temat zamieszczonych w bazach PubMed, EMBASE i Web of Science, opublikowanych do lutego 2016 roku. Zidentyfikowano 28 badań, obejmujących grupy odpowiednio 3143777 uczestników (w tym 11325 osób spożywających czerwone mięso) oraz 2904866 uczestników (w tym 9955 osób spożywających przetworzone mięso). W badaniach kliniczno-kontrolnych stwierdzono istotne statystycznie różnice w częstości występowania raka trzustki między osobami spożywającymi czerwone (p=0.02) oraz przetworzone mięso (p<0.01) w stosunku do osób niespożywających tego typu produktów. Nie wykazano natomiast takich różnic, analizując jedynie wyniki badań kohortowych. Oceniając jednak osobno podgrupę kobiet i mężczyzn, także w badaniach kohortowych zaobserwowano istotny związek spożywania czerwonego i przetworzonego mięsa z ryzykiem rozwoju raka trzustki u mężczyzn. Zależności takiej nie odnotowano wśród kobiet.
Wyniki tej ważnej meta-analizy są kolejnym głosem w dyskusji nad rolą diety w etiopatogenezie raka trzustki. Na podstawie przedstawionych danych wydaje się, że związek między spożyciem czerwonego i przetworzonego mięsa z rozwojem raka trzustki jest możliwy, a w grupie ryzyka są zwłaszcza mężczyźni.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe