GASTROENTEROLOGIA
Choroby jelita cienkiego i grubego – w tym IBS
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Doustna antybiotykoterapia, bez mechanicznego przygotowania jelit przed operacją jelita grubego: wyniki badania ORALEV

Źródło: The Lancet Gastroenterology & Hepatology
Opracował: Mikołaj Kamiński
Redaktor: Anna Soboń |Data: 31.07.2020
 
 
ORALEV to akronim hiszpańskiego wieloośrodkowego randomizowanego badania klinicznego, w którym oceniono, czy zastosowanie doustnej antybiotykoterapii dzień przed kolektomią całkowitą lub częściową, wpływa na częstość występowania zakażeń w miejscu operowanym.
Do badania włączono pacjentów ze zdiagnozowanym nowotworem lub chorobą uchyłkową jelita grubego, których planowano leczyć poprzez częściową lub całkowitą resekcje jelita grubego. Pacjentów w równych proporcjach przydzielono do grupy interwencyjnej (antybiotyki doustne dzień przed zabiegiem) lub do grupy kontrolnej, która nie otrzymywała żadnego środka.

W grupie interwencyjnej pacjenci otrzymali cyprofloksacynę w dawce 750 mg co 12 godzin i metronidazol 250 mg co 8 godzin doustnie dzień przed zabiegiem. U pacjentów nie stosowano mechanicznego przygotowania jelit. W momencie indukcji znieczulenia każdy z pacjentów w obu grupach otrzymał cefuroksym w dawce 1,5 g i metronidazol 1 g. Pierwszorzędowy punktem końcowym była częstość zakażeń w miejscu operowanym w ciągu jednego miesiąca po zabiegu.

Ostatecznie 267 pacjentów z grupy interwencyjnej ukończyło badanie i 269 z grupy kontrolnej. Pacjenci, którzy otrzymali antybiotykoterapię doustnie przed zabiegiem istotnie rzadziej doświadczali zakażenia w miejscu operowanym w porównaniu z grupą kontrolną (11% vs. 5%; p=0,03). Doustna antybiotykoterapia zmniejszała ryzyko zakażeń w miejscu operowanym o 60% (OR=0,41; 95% CI: 0,20-0,80; p=0,008). Generalnie, pacjenci z grupy kontrolnej częściej doświadczali komplikacji zabiegów, jednak nie odnotowano istotnych różnic w zakresie ich ciężkości.

Zastosowanie doustnej antybiotykoterapii dzień przed częściową lub całkowitą resekcją jelita grubego z powodu nowotworu lub choroby uchyłkowej zmniejsza częstość zakażeń w miejscu operowanym.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.