Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Efektywność hipnoterapii w zespole jelita drażliwego
Źródło: AK/www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(18)30310-8/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
Autor: Alicja Kostecka |Data: 22.01.2019
 
 
Jedną z opcji terapii u pacjentów cierpiących na zespół jelita drażliwego (IBS – irritable bowel syndrome) jest hipnoterapia. W holenderskim badaniu IMAGINE porównywano skuteczność hipnoterapii indywidualnej, grupowej oraz edukacyjnej terapii wspierającej (ang. educational supportive therapy).
142 pacjentów zostało przydzielonych do grupy odbywającej hipnoterapię indywidualną, 146 hipnoterapię grupową (do 6 osób w grupie) oraz 54 osoby do grupy odbywającej grupową, edukacyjną terapię wspierającą. Każda grupa odbywała 6 sesji terapeutycznych. Skuteczność terapii oceniano po 3 i 12 miesiącach od rozpoczęcia leczenia.

Skuteczność terapii po 3 i 12 miesiącach wynosiła odpowiednio: w grupie odbywającej hipnoterapię indywidualną 40,8% i 40,8%; w grupie odbywającej hipnoterapię grupową 33,2% i 49,5% oraz w grupie poddanej grupowej edukacji wspierającej 16,7% i 22,6%. Hipnoterapia w każdym z przypadków okazała istotnie bardziej efektywna od edukacyjnej terapii wspomagającej (p <0,05). Ponadto, nie wykazano, aby terapie grupowa miała istotnie mniejszą skuteczność od terapii indywidualnej (ang. non-inferiority analysis).

Wyniki badania IMAGINE sugerują, że profesjonalna hipnoterapia może przynieść ulgę znacznej części pacjentów cierpiącym na IBS. Co ważne, hipnoterapia może być również prowadzona w grupach do 6 osób, gdyż wykazuje podobną skuteczność, co hipnoterapia indywidualna.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe