Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Efektywność, immunogenność i bezpieczeństwo szczepionki parenteralnej przeciwko Helicobacter pylori
Źródło: AK/www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(18)30125-0/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
Autor: Alicja Kostecka |Data: 26.10.2018
 
 
Helicobacter pylori jest bakterią odpowiedzialną za rozwój wrzodów żołądka i dwunastnicy oraz jest związana z rozwojem raka i chłoniaka żołądka. Z tego względu intensywnie są poszukiwane skuteczne metody leczenia oraz prewencji zakażenia.
Obecnie dowiedziono skuteczność oraz dobrą tolerancję rekombinowanej szczepionki zawierającej antygeny H. pylori: wakuolizowaną cytotoksynę A (VacA – vacuolating cytotoxin A), antygen związany z cytotoksyną (CagA - cytotoxin-associated antigen) i białko aktywujące neutrofile (NAP – neutrophil-activating protein) w modelu zwierzęcym. W lipcu tego roku na łamach The Lancet Gastroenterology & Hepatology opublikowano wyniki badania klinicznego sprawdzającego efektywność szczepionki w prewencji zakażenia H. pylori u zdrowych ochotników.

Do badania włączono 63 zdrowych ochotników w wieku 18-40 lat i losowo przydzielono do grup: 27 do grupy otrzymującej domięśniowo placebo, a 36 do grupy otrzymującej szczepionkę. Spośród grupy badanej losowo wyłoniono podgrupę 34 osób (19 z grupy interwencyjnej, 15 z placebo) do próby zainfekowania H.pylori. Po 12 tygodniach od zainfekowania ochotników H.pylori, wykryto, że 6 (32%) z zainfekowanej podgrupy która została zaszczepiona i 6 (40%) osób z podgrupy kontrolnej było nosicielami H.pylori (p > 0,05). U wszystkich nosicieli eradykacja H. pylori była skuteczna. W porównaniu z grupą placebo, grupa interwencyjna charakteryzowała się statystycznie istnymi wyższymi stężeniami antygenów VacA, CagA, NAP.

Osoby z grupy interwencyjnej nie odniosły korzyści ze szczepienia przeciw H.pylori w prewencji zakażenia. Co jednak ważne, po 12 miesiącach ok. 1/3 zainfekowanych ochotników stało się nosicielami H.pylori, co świadczy o dużym znaczeniu naturalnych procesów obronnych w infekcji H.pylori.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe