Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Eradykacja Helicobacter pylori 26 lat później

Źródło: Gastroenterology
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 20.07.2022
 
 
To, co w nauce znane, nie jest wieczne. Wiedza wymaga ciągłej weryfikacji i nowych punktów widzenia. Dlatego co jakiś czas przedstawiane są dane wieloletnich follow-upów, pozwalające na długofalowe spojrzenie na konkretną interwencję diagnostyczną lub leczniczą.
Zakażenie Helicobacter pylori uważane jest za najważniejszy czynnik ryzyka w patogenezie raka żołądka. Na łamach prestiżowego czasopisma „Gastroenterology” przedstawiono wyniki 26-letniego follow-upu, oceniającego długoterminowy wpływ leczenia eradykacyjnego H. pylori na zachorowalność i śmiertelność z powodu raka żołądka w populacji wysokiego ryzyka.

To prospektywne, randomizowane badanie zostało przeprowadzone w południowych Chinach w 1994 roku i obejmowało 1630 bezobjawowych osób zakażonych H. pylori. Zostali oni losowo przydzieleni do otrzymania standardowej potrójnej terapii (817 pacjentów) lub placebo (813 osób), a obserwację prowadzono do grudnia 2020 roku.

W trakcie obserwacji u 2,57 proc. osób w grupie interwencyjnej i 4,31 proc. w grupie placebo zdiagnozowano raka żołądka. U osób poddanych eradykacji H. pylori zaobserwowano mniejszą częstość występowania raka żołądka w porównaniu z ich odpowiednikami z grupy placebo. Silniejszy efekt protekcyjny zaobserwowano wśród osób bez zmian przednowotworowych w obrębie żołądka (spadek ryzyka o 37 proc.) i osób bez objawów dyspeptycznych na początku badania (spadek ryzyka o 44 proc.). Ponadto w porównaniu z 32 przypadkami raka żołądka obserwowanymi wśród 527 uczestników z przetrwałą infekcją H. pylori w grupie placebo tylko 16 zidentyfikowano u 625 pacjentów ze skuteczną eradykacją w grupie leczonej. Nie wykazano jednak statystycznie istotnych różnic w śmiertelności między dwiema grupami.

Wyniki badania nie są spektakularne, niemniej ważne, pokazujące że eradykacja H. pylori może zapewnić długotrwałą ochronę przed rakiem żołądka w populacjach wysokiego ryzyka, szczególnie u osób zakażonych bez zmian przednowotworowych.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.