Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

FIT to najkorzystniejsze rozwiązanie w przypadku raka jelita grubego

Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 10.03.2021
 
 
Spośród testów przesiewowych w kierunku raka jelita grubego (RJG), test immunochemiczny w kale (FIT) okazał się najskuteczniejszą i najbardziej opłacalną interwencją według wyniku badania mikrosymulacyjnego opisanego po wykonaniu endoskopii przewodu pokarmowego.
Badacze wykorzystali narzędzie open source do uzyskania modelu jelita grubego, opartego na mikrosymulacji (CMOST), aby obliczyć zmniejszenie zapadalności, zmniejszenie śmiertelności, oczekiwaną długość życia i opłacalność badań przesiewowych z dostępnymi metodami badań przesiewowych w kierunku RJG - kolonoskopii, FIT, ColoGuard®, Epi proColon i PolypDxTM. Uwzględniono różne założenia dotyczące przestrzegania zaleceń przesiewowych.

Naukowcy przeprowadzili symulację 142,501 teoretycznych testów przesiewowych przy różnych założeniach dotyczących czułości, swoistości i częstotliwości wykonywania testów, przylegania gruczolaka i raka i na tej podstawie zidentyfikowali wysoce wydajne testy, które przewyższały kolonoskopię. Na potrzeby dostępnych testów przesiewowych przeprowadzili symulację 10 powtórzeń na grupie 2 mln osób. Przyjęto, że przestrzeganie kontrolnej kolonoskopii po dodatnim teście wyniosło 82%, a wyniki testów teoretycznych porównano z badaniem przesiewowym RJG kolonoskopią przy 100-% przestrzeganiu w wieku 50, 60 i 70 lat.

Wśród testów teoretycznych, aż 6299 z nich pozwoliło na dłuższe przeżycie niż w przypadku standardowych badań przesiewowych w kolonoskopii. W przypadku testów przesiewowych wszystkie testy wiązały się z umiarkowaną wydajnością (co najmniej ~ 50%).

Wysoko wydajne, teoretyczne testy przesiewowe charakteryzowały się dużą czułością w przypadku zaawansowanego gruczolaka i raka oraz dużą adherencją pacjentów. Wszystkie symulowane testy przesiewowe były skuteczne przy 100% zgodności z badaniami przesiewowymi i przy oczekiwanych wskaźnikach przestrzegania zaleceń. Ponadto wszystkie testy uznano za opłacalne poniżej progu 100 000 USD. Stwierdzono, że FIT jest najbardziej skuteczną i opłacalną interwencją a według autorów badania Epi proColon, FIT okazał się najbardziej skuteczny przy spodziewanych rzeczywistych wskaźnikach przestrzegania zaleceń.

Według naukowców, badanie mikrosymulacyjne zidentyfikowało cechy wysoce wydajnych teoretycznych testów przesiewowych i potwierdziło skuteczność i opłacalność kolonoskopii oraz dostępnych testów moczu, krwi i stolca. Lepsze przestrzeganie zaleceń przez pacjentów skutkuje lepszą skutecznością zapobiegania RJG.

Stwierdzono również, że efektywność wszystkich dostępnych metod badań przesiewowych nie różniła się znacznie, ale ich opłacalność tak. W badaniu wykazano, że test FIT sprawdził się najlepiej, a nawet pozwolił obniżyć koszty.

Ograniczeniem badania było porównanie do danych literaturowych w odniesieniu do wszystkich zmiennych. Zarówno polipy ząbkowane, jak i niedawny wzrost częstości występowania RJG nie zostały uwzględnione w analizie.

Według badaczy, wyniki wskazują na kluczowe znaczenie przestrzegania zaleceń dotyczących badań przesiewowych. W związku z tym zmniejszenie częstości występowania i śmiertelności z powodu RJG za pomocą testu o niższej skuteczności, ale lepszym przestrzeganiu zaleceń i/lub częstotliwości wykonywania testów może przewyższyć skuteczność kolonoskopii w populacyjnym programie przesiewowym.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe