Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

IBD a ryzyko cięższego przebiegu COVID-19

Źródło: Medscape
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 23.06.2020
 
 
Tagi: IBD, COVID-19, TriNetX
NOWY JORK (Reuters Health) – najnowsze doniesienia sugerują, że pacjenci z nieswoistym zapaleniem jelit (IBD), dotknięci COVID-19, nie są bardziej narażeni na cięższy przebieg choroby.
Dr Singh i jego współpracownicy wykorzystali dane TriNetX do zidentyfikowania ponad 196 000 pacjentów z IBD z 31 organizacji opieki zdrowotnej (HCO), w tym 1901, którzy zostali przebadani na obecność COVID-19 między 20 stycznia a 26 maja. Zespół porównał ryzyko ciężkiego przebiegu choroby u 232 pacjentów z IBD, którzy uzyskali wynik dodatni, u ponad 19 000 pacjentów bez IBD ze zdiagnozowanym COVID-19 w tym samym okresie. Ciężka postać choroby, zdefiniowana jako hospitalizacja i/lub 30-dniowa śmiertelność po rozpoznaniu COVID-19, wystąpiła u 24% pacjentów z IBD i 21% z grupy bez IBD.

U pacjentów z IBD częściej występowały objawy żołądkowo-jelitowe, w tym nudności i wymioty (11% vs. 4%), biegunka (8% vs. 5%) i ból brzucha (8% vs. 3%). Analiza wykazała podobne ryzyko ciężkiego COVID-19 u pacjentów z IBD i bez (ryzyko względne, 1,15; P = 0,23) i to nie uległo zmianie po dopasowaniu wyniku skłonności (RR, 0,93; P = 0,66). Dane dotyczące leków były dostępne dla 166 pacjentów z IBD, w tym 62 osób zażywających leki biologiczne i/lub immunomodulatory, 32 pacjentów przyjmujących leki aminosalicylanowe i 111 przepisanych kortykosteroidów. Zastosowanie leczenia immunologicznego w roku poprzedzającym rozpoznanie COVID-19 nie powodowało zwiększonego ryzyka ciężkiej postaci choroby (RR, 1,01; P = 0,97). Wśród 71 pacjentów, którzy otrzymywali kortykosteroidy w ciągu ostatnich trzech miesięcy, u 31% wystąpiła ciężka postać choroby, w porównaniu z 19% liczbą pacjentów, którzy nie stosowali ostatnio kortykosteroidów (RR, 1,60; P = 0,04).

„Pacjenci z IBD w fazie remisji oraz poddawani immunomodulatorom i lekom biologicznym powinni kontynuować terapię” komentuje dr Singh.

„Potrzebne są większe, wieloośrodkowe badania, aby zrozumieć rolę leków biologicznych, leków immunomodulujących i stosowania sterydów u pacjentów z IBD z COVID-19” - podsumował dr Singh.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe