GASTROENTEROLOGIA
Choroby jelita cienkiego i grubego – w tym IBS
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kurkumina dołączona do mesalazyny poprawia wyniki leczenia pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Źródło: Curcumin in Combination With Mesalamine Induces Remission in Patients With Mild-to-Moderate Ulcerative Colitis in a Randomized Controlled Trial; Lang, Alon et al.; Clinical Gastroenterology and Hepatology , Volume 13 , Issue 8 , 1444 - 1449.e1.
Autor: Andrzej Kordas |Data: 13.08.2015
 
 
Poprzednie badania naukowe sugerowały, iż kurkumina skutecznie wpływa na utrzymanie remisji wśród pacjentów chorujących na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Alon Lang i wsp. zaprojektowali badanie, mające ocenić skuteczność kurkuminy w indukcji remisji u pacjentów z łagodną oraz umiarkowaną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Wyniki badania opublikowano na łamach Clinical Gastroenterology and Hepatology.
Wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniem objęto 50 pacjentów z łagodną do umiarkowanej postacią choroby, którzy nie odpowiadali na 2-tygodniowe leczenie maksymalnymi dawkami mesalazyny stosowanej doustnie oraz miejscowo. Każdego z pacjentów przyporządkowano losowo do grupy otrzymującej kurkuminę w postaci kapsułek (3 g/dzień, n = 26) lub do grupy otrzymującej placebo tej samej postaci (n=24). Równocześnie obie grupy kontynuowały leczenie mesalazyną. Czas trwania ocenianej terapii wynosił 1 miesiąc.

Wykazano, iż 14 pacjentów (53.8%) stosujących kurkuminę osiągnęło kliniczną remisję choroby po 4 tygodniach terapii, podczas gdy w grupie pacjentów stosujących placebo nie stwierdzono ani jednego przypadku klinicznej remisji (P = 0.01; OR: 42; 95% CI: 2.3−760).

Kliniczną odpowiedź na leczenie (redukcja o ≥3 punkty w kwestionariuszu SCCAI) uzyskano u 17 pacjentów stosujących kurkuminę (65.3%) oraz u 3 pacjentów z grupy otrzymującej placebo (12.5%) (P < 0.001; OR, 13.2; 95% CI, 3.1–56.6). Endoskopową remisję wykazano u 8 pacjentów z grupy otrzymującej kurkuminę (ogółem poddawanych endoskopii: n=22; 38%), podczas gdy nie odnotowano remisji endoskopowej u żadnego z pacjentów spośród 16 osób poddawanych endoskopii w grupie otrzymującej placebo (P = 0.043; OR, 20.7; 95% CI, 1.1–393). Działania niepożądane występowały rzadko, a ich częstość była porównywalna w obydwu grupach.

Podsumowując, kurkumina w terapii skojarzonej z mesalazyną w istotny sposób zwiększała prawdopodobieństwo uzyskania remisji klinicznej wrzodziejącego zapalenia jelit w porównaniu z terapią łączoną mesalazyną i placebo. Związek ten był obserwowany zarówno wśród pacjentów z łagodną, jak i umiarkowaną postacią choroby.
Kurkumina może okazać się bezpiecznym i skutecznym lekiem w terapii wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe