GASTROENTEROLOGIA
Choroby jelita cienkiego i grubego – w tym IBS
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Metotreksat w leczeniu WZJG

Źródło: AK/www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(18)34688-2/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 05.09.2018
 
 
Metotreksat jest lekiem immunosupresyjnym, który jest obecnie z powodzeniem stosowanym w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna (ChLC). W przypadku stosowania metotreksatu u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) wyniki są mniej zadowalające. Parenteralna podaż metotreksatu u osób z WZJG indukuję remisję kliniczną, jednak nie dochodzi do poprawy histologicznej w zajętym odcinku śluzówki jelita grubego.
Na łamach Gastroenterology opublikowano badanie dotyczące efektu stosowania metotreksatu na utrzymanie odpowiedzi steroidoniezależnej lub remisji po zastosowaniu metotreksatu oraz sterydów. W tym celu przeprowadzono 48-tygodniowe badanie kliniczne podzielone na dwa etapy: w pierwszym pacjenci z aktywnym WZJG przez 16 tygodni przyjmowali leczenie indukujące remisję w postaci metotreksatu podawanego podskórnie w dawce 25 mg/tydz. oraz sterydów przez 12 tygodni, ten etap nie był kontrolowany placebo. Po tym etapie, pacjenci którzy uzyskali kliniczną remisję byli losowo przydzielani do grupy stosującej przez 32 tygodnie metotreksat w dawce 25 mg/tydz. lub placebo.

Do badania włączono w sumie 179 pacentów z aktywnym WZJG. Po 16 tygodniach stosowania metotreksatu i sterydów 51% (91) pacjentów uzyskało kliniczną remisję. Następnie 44 pacjentów przydzielono do grupy interwencyjnej, a 40 do grupy kontrolnej. Podczas drugiego etapu badania, u 66% pacjentów z grupy stosującej metotreksat i 60% z grupy kontrolnej, doszło do nawrotu choroby (p = 0,75). 30% pacjentów z grupy interwencyjnej i 27% pacjentów z grupy placebo do końca czasu trwania badania nie musiało korzystać z steroidów w celu podtrzymania remisji (p = 0,86).

Wyniki badania wskazują, że metotreksat nie ma wpływu na podtrzymanie okresu remisji oraz odpowiedzi steroidoniezależnej u pacjentów z WZJG.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe