Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nowe narzędzie ułatwiające wybór leczenia chorych na raka przełyku

Źródło: Journal of American College of Surgeons/MB
Autor: Mariusz Bryl |Data: 06.04.2017
 
 
Wyniki nowego badania wskazują, że kalkulator może ułatwić identyfikację chorych na gruczolakoraka przełyku, którzy uzyskają korzyści w zakresie przeżycia całkowitego z neoadjuwantowej radiochemioterapii.
U chorych na miejscowo zaawansowanego gruczolakoraka przełyku i/lub z przerzutami do węzłów chłonnych zaakceptowaną praktyką jest stosowanie neoadjuwantowej radiochemioterapii. Wyzwaniem dla klinicystów jest określenie, którzy chorzy odniosą korzyść z tego postępowania prowadzącą do całkowitej odpowiedzi patologicznej albo u których choroba będzie się utrzymywać lub nawet dojdzie do progresji. Badacze podkreślili, że u 70% chorych neoadjuwantowa radiochemioterapia zmniejsza zaawansowanie nowotworu, jednak u niektórych chorych może nawet zwiększyć śmiertelność. W związku z tym opracowanie odpowiedniego narzędzia pozwalającego na przewidywanie wyników leczenia mogłoby ułatwić podejmowanie decyzji w codziennej praktyce klinicznej. W ostatnim numerze Journal of American College of Surgeons opublikowano informację dotyczącą takiego narzędzia pozwalającego na ocenę korzyści z leczenia przedoperacyjnego z podkreśleniem, że dobrymi kandydatami do tego leczenia są chorzy z zaawansowanym i agresywnym nowotworem. Na podstawie National Cancer Database badacze poddali analizie dane kliniczne pochodzące od 8974 chorych z gruczolakorakiem przełyku o niskim stopniu zaawansowania klinicznego. Analizowane dane obejmowały choroby współistniejące, zaawansowanie kliniczne nowotworu oraz rodzaj leczenia neoadjuwantowego (chemioterapia i/lub radioterapia). Wyniki pokazały , że u chorych otrzymujących neoadjuwantową chemioradioterapię odnotowano poprawę przeżycia całkowitego, a grupa, która odniosła korzyści z takiego postępowania obejmowała chorych z przerzutami do najbliższych węzłów chłonnych, starszych chorych oraz z guzami o wyższym stopniu zaawansowania klinicznego i głębszym naciekaniu. Jak podkreślili badacze, narzędzie to powinno zostać prospektywnie zwalidowane przed praktycznym zastosowaniem w celu ułatwienia wyboru leczenia. Badacze planują porównanie opracowanego przez nich kalkulatora z kilkoma istniejącymi już narzędziami tego typu.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe