Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nowe trendy w leczeniu celiakii

Źródło: www.cmghjournal.org/article/S2352-345X(19)30065-7/pdf
Autor: Alicja Kostecka |Data: 04.11.2019
 
 
Celiakia, znana również pod nazwą choroby trzewnej to immunologicznie uwarunkowana enteropatia, będąca skutkiem spaczonych mechanizmów odporności immunologicznej względem białek roślinnych, określanych zbiorczo jako gluten.
Praca przeglądowa opublikowana w CEMGH dostarcza szczegółowych informacji na temat nowych kierunków w poszukiwaniu farmakologicznego leczenia choroby trzewnej, wskazując następujące grupy potencjalnych leków:

- Endopeptydazy : enzymy rozkładające gluten w świetle jelita, otrzymane pierwotnie z bakterii gatunku
Sphingomonas capsulata, trawią gluten, przyjęty przez pacjenta, zmniejszając stopień wybujałej odpowiedzi
zapalnej
- Polimery sekwestrujące gluten: syntetyczne, niewchłanialne polimery styrenowe, np. BL-7010 wykazują duże
powinowactwo do peptydów α- gliadynowych, wiążąc je w świetle jelita, czyniąc w ten sposób niedostępnymi dla
komórek immunokompetentnych.
- Probiotyki: Suplementacja probiotyczna wykazuje dobre efekty w leczeniu, zwłaszcza jeżeli chodzi o szczepy:
Bifidobacterium infantis
- Modulatory połączeń szczelinowych: np. octan larazotydu. Leki tej grupy działają w sposób uszczelniający
barierę nabłonkową, zapobiegając indukowanej przez gliadynę zwiększonej jego przepuszczalności.
- Inhibitory TG-2: Inhibitory samej transglutaminazy mogą okazać się obiecującą ścieżką w projektowaniu leków.
Aktualnie są na etapie badań klinicznych.

Ponadto badacze wskazują nowe kierunki w rozwoju immunomodulacji osób dotkniętych celiakią. Zaprezentowane na łamach CEMGH zestawienie potencjalnych terapeutyków daje nadzieję na skuteczne farmakologiczne wsparcie dla osób nietolerujących glutenu.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe