GASTROENTEROLOGIA
Choroby jelita cienkiego i grubego – w tym IBS
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Operacja laparoskopowa czy leczenie infliksimabem?

Źródło: http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2018-317539
Autor: Alicja Kostecka |Data: 24.07.2019
 
 
W przypadku większości pacjentów z krętniczo-kątniczą postacią choroby Leśniowskiego-Crohna (ang. Leśniowski-Crohn disease, LCD), u których standardowa terapia zawiodła podejmuje się próby leczenia biologicznego. Badacze z projektu LIR!C Trial określili opłacalność resekcji krętniczo-kątniczej w porównaniu z leczeniem biologicznym u pacjentów z LCD.
W randomizowanym badaniu LIR!C wzięło udział 29 ośrodków z Holandii i Wielkiej Brytanii. Do badania włączono pacjentów z LCD u których ponad trzymiesięczne leczenie immunosupresyjne nie doprowadziło do remisji choroby w odcinku krętniczo-kątniczym. Z badania wykluczono pacjentów z oznakami zwężenia zajętego odcinka przewodu pokarmowego. Uczestnicy badania byli losowo przydzielani do laparoskopowej resekcji krętniczo-kątniczej lub leczenia infliksimabem.

Do randomizacji włączono n = 143 pacjentów z LCD. Po roku leczenia, bezpośrednie koszty były niższe w przypadku operacji niż leczenia biologicznego (średnia różnica 8931 Euro; 95% CI: 5097-12087 Euro). Prawdopodobieństwo, że resekcja będzie bardziej opłacalna niż leczenie infliksimabem wynosiło 0,96.

Wyniki analizy wskazują na większą opłacalność operacji laparoskowej niż leczenia biologicznego w przypadku nieskutecznego leczenia konwencjonalnego u pacjentów z krętniczo-kątniczą postacią LCD.

Opracował: Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe